Pages

3D mreže germanijevih kvantnih struktura i nanošupljina u Al2O3 matrici
3D mreže germanijevih kvantnih struktura i nanošupljina u Al2O3 matrici
Marija Tkalčević
Metodom magnetronskog rasprašenja dobiveni su tanki filmovi koji sadrže 3D mreže uređenih germanijevih kvantnih točaka, kvantnih žica i nanošupljina u Al2O3 matrici. Za analizu pripremljenih tankih filmova korištene su metode raspršenja rendgenskih zraka pri malom kutu uz mali upadni kut (GISAXS), transmisijska elektronska mikroskopija, rendgenska fotoelektronska spektroskopija itd. Provedeno je detaljno istraživanje kako promjena uvjeta depozicije utječe na proces samouređenja....
Advanced processes for the removal of organic micropollutants from wastewater by the addition of powdered activated carbon to membrane bioreactor
Advanced processes for the removal of organic micropollutants from wastewater by the addition of powdered activated carbon to membrane bioreactor
Marina Gutiérrez Pulpeiro
Activated carbon coupled to a membrane bioreactor (MBR) is a novel hybrid system able to potentially enhance the removal of organic micropollutants (OMPs) in wastewater. In a context in which wastewater treatment plants (WWTPs) effluents have been declared as the major sources of OMPs into the aquatic environment, hospital wastewater is a growing concern as a point source of these contaminants, especially of pharmaceuticals. The combination of the great adsorption capacity of the activated...
Advancement of process control system in ammonia production
Advancement of process control system in ammonia production
Nenad Zečević
A model representing the steady–state and dynamic behaviour of a Haber-Bosch ammonia plant was developed based on plant data from Croatian fertilizer company Petrokemija Plc. Kutina. The plant model was developed with the aim to study the performance of advanced control strategy and optimize the economic performance of the plant. Industrial ammonia plant within fertilizer production asset typically comprises eight highly integrated catalysed process steps with many process units, heat...
Beskralježnjaci u vodoopskrbnim sustavima Istočne Hrvatske
Beskralježnjaci u vodoopskrbnim sustavima Istočne Hrvatske
Jasna Kos
Proučavanje beskralježnjaka u vodoopskrbnim sustavima je važno je jer se time dobiva uvid u probleme koju izaziva njihova pojava u pitkoj vodi. Njihovo pojavljivanje i preživljavanje u takvome sustavu značajan je estetski i zdravstveni problem. Neki beskralježnjaci uspješno preživljavaju proces pročišćavanja podzemnih i površinskih voda. U stanju su kolonizirati pojedine dijelove tehnološkog procesa obrade pitkih voda, spremnike čiste vode i vodoopskrbne sustave. Na taj način...
Biocatalytic synthesis of statin side-chain precursors
Biocatalytic synthesis of statin side-chain precursors
Anera Švarc
Statins, also known as 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors, are the most widely prescribed lipid-lowering drugs in the world. Even though well-established chemical approaches for the production of statins are employed, they are time-consuming and require a large number of steps. The increasing commercial demand for statins and requirements for their high chemical and stereochemical purity have led to immense efforts to find a more efficient and economical...
Biokatalitička svojstva halogenhidrin-dehalogenaza skupine B u reakcijama nukleofilnog otvaranja epoksida
Biokatalitička svojstva halogenhidrin-dehalogenaza skupine B u reakcijama nukleofilnog otvaranja epoksida
Emina Mehić
Halogenhidrin-dehalogenaze (HHDH) su enzimi koji imaju sposobnost uvođenja novih funkcionalnih skupina u molekulu, kataliziranjem reakcije otvaranja epoksida s različitim nukleofilima. Aktivno mjesto enzima može primiti više različitih neprirodnih nukleofila poput azida, cijanida i nitrita, zbog čega su enzimi privukli pažnju sintetske organske kemije. Njihova enantioselektivnost ovisi o strukturi supstrata, te često nije dovoljno visoka za sintetsku primjenu. Enzim HheB2 iz grupe B...
Biomaterijali na temelju kitozana i hidroksiapatita supstituiranog metalnim ionima za primjene u tkivnom inženjerstvu
Biomaterijali na temelju kitozana i hidroksiapatita supstituiranog metalnim ionima za primjene u tkivnom inženjerstvu
Antonia Ressler
Starenje ljudi je prirodan biološki proces i često je popraćen oštećenjima i bolestima koštanog tkiva koje je moguće liječiti. Inženjerstvo koštanog tkiva temelji se na primjeni nosača za poticanje obnove kosti pomoću okolnog tkiva, ili primjeni nosača kao „predloška za isporuku“ ugrađenih koštanih stanica i tkiva dobivenih in vitro. Nosač za primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva mora biti biokompatibilan i netoksičan, treba oponašati visokoporoznu strukturu...
Biorazgradnja imidakloprida u otvorenoj kompostnoj hrpi
Biorazgradnja imidakloprida u otvorenoj kompostnoj hrpi
Željko Herner
Ubrzani razvoj poljoprivrede stvorio je potrebu za sve većom primjenom pesticida čije nakupljanje u tlu predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje čovjeka i za okoliš. Imidakloprid [1-(6-kloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin], zbog svoje učinkovitosti predstavlja rizik za korisne organizme u okolišu te je iznimno značajno utvrditi biopotencijal procesa kompostiranja na stupanj i brzinu njegove razgradnje. Utjecaj procesa kompostiranja na razgradnju pesticida u...
Bioremedijacija vode onečišćene mikroplastikom primjenom bakterija izoliranih iz okoliša
Bioremedijacija vode onečišćene mikroplastikom primjenom bakterija izoliranih iz okoliša
Martina Miloloža
Mikroplastika (MP) je onečišćujuća tvar koja izaziva zabrinutost znanstvene zajednice zbog svoje sveprisutnosti u okolišu. Izvori MP-a su brojni, a izloženost vodenih organizama sve veća, što dovodi do potrebe procjene rizika. Kako MP ne bi negativno utjecala na vodene organizme, potrebno ju je ukloniti iz okoliša, a jedan od perspektivnih postupaka je bioremedijacija primjenom bakterija, kvasaca, plijesni ili mješovitog konzorcija. U ovoj disertaciji najprije su provedeni testovi...
Bioremedijacijski potencijal aktivnoga mulja u obradi farmaceutske otpadne vode
Bioremedijacijski potencijal aktivnoga mulja u obradi farmaceutske otpadne vode
Monika Šabić Runjavec
Tijekom proizvodnje farmaceutskih proizvoda nastaju otpadne vode koje sadrže širok raspon specifičnih onečišćujućih tvari. Primjenom bioremedijacije može se poboljšati proces biološke obrade farmaceutske otpadne vode. U ovom radu istražen je bioremedijacijski potencijal aktivnoga mulja za obradu farmaceutske otpadne vode. Pokusom biosorpcije ispitano je vezanje prisutnih tvari u otpadnoj vodi na staničnu strukturu aktivnoga mulja. Povećanjem početnih koncentracija aktivnoga...
Brzo određivanje 89,90Sr u kompleksnim uzorcima Čerenkovljevim brojenjem na kromatografskoj koloni
Brzo određivanje 89,90Sr u kompleksnim uzorcima Čerenkovljevim brojenjem na kromatografskoj koloni
Ivana Coha
U radu je razvijena metoda brzog, pouzdanog i jednostavnog istovremenog određivanja 89,90Sr na koloni u kompleksnim uzorcima iz okoliša, s granicom detekcije koja zadovoljava najstrože propise. U cilju smanjenja udjela ljudskog rada, trajanja analize i proizvodnje otpada razvijen je automatizirani sustav vezanja 89,90Sr na stroncij specifičnoj koloni volumena do 1 mL i odjeljivanja od svih interferirajućih elementa sa off line detekcijom Čerenkovljevog zračenja direktno na koloni....
Deep eutectic solvents in biodiesel production from sustainable feedstocks
Deep eutectic solvents in biodiesel production from sustainable feedstocks
Ana Petračić
This research aimed to develop and implement alternative purification solutions into the production of biodiesel from sustainable feedstocks. The goal was to use deep eutectic solvents (DESs) for extractive deacidification of waste acidic feedstocks and extractive purification of crude biodiesel. Feedstocks included in the work ranged from slightly acidic, such as waste coffee ground oils (WCGO) and waste cooking oils (WCO), to very acidic like waste animal fats of Category 1 and 2 (WAF1)...

Pages