Pages

Učinkovitost razgradnje 17 ß-estradiola u vodi UV-A/FeZSM5 procesom
Učinkovitost razgradnje 17 ß-estradiola u vodi UV-A/FeZSM5 procesom
Valentino Sambolek
Razni farmaceutici, aktivne farmaceutske supstance i biološki aktivni spojevi nalaze se u okolišu te predstavljaju opasnost po ljude, biljke i životinje. Estrogen 17 ß-estradiol (E2) je supstanca koja je nepoželjna u okolišu zbog svojeg djelovanja na hormonski sustav živih organizama. Sukladno tome, Europska Unija je svrstala ovaj spoj tijekom zadnje prioritizacije na tzv. "watch list", tj. na listu spojeva sa potencijalno štetnim djelovanjem koji trebaju biti praćeni u okolišu....
Učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/FeZSM5/H2O2 procesom
Učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/FeZSM5/H2O2 procesom
Joško Barbarić
Farmaceutici u okolišu, tzv. "nova zagađivala", zaokupljaju pozornost znanstvenika zbog spoznaje o njihovoj potencijalnoj opasnosti i negativnim učincima na cjelokupni živi svijet. Porastom proizvodnje i potrošnje farmaceutika na globalnoj razini raste njihova koncentracija u okolišu, a samim time i opasnost po okoliš u cjelini. Konvencionalne metode obrade industrijskih i komunalnih otpadnih voda su često nedovoljno učinkovite, stoga je njihova primjena u svrhu uklanjanja...
Validacija HPLC metode za određivanje onečišćenja u raznim formulacijama Azitromicin praška za oralnu suspenziju
Validacija HPLC metode za određivanje onečišćenja u raznim formulacijama Azitromicin praška za oralnu suspenziju
Marija Rimac
Azitromicin, koji pripada skupini makrolidnih antibiotika, koristi se za liječenje bakterijskih infekcija. Za njegovo otkriće 1981. godine, i proizvodnju vlastitim tehnološkim postupkom, zaslužan je PLIVIN istraživački tim. On je ujedno i velik doprinos znanosti, medicini i poboljšanju kvalitete života na globalnoj razini (Banić Tomišić, 2011). Na tržištu se nalazi u raznim oblicima i dozama. Cilj ovog rada je opisati postupak validacije za određivanje onečišćenja u...
Validacija HPLC metode za određivanje sadržaja i onečišćenja u piracetam aktivnoj supstanci
Validacija HPLC metode za određivanje sadržaja i onečišćenja u piracetam aktivnoj supstanci
Blanka Gabrić
Piracetam je ljekovita tvar iz skupine nootropika. Nootropici su lijekovi koji podržavaju kognitivne procese: učenje, pamćenje, pažnju i svijest. Na tržištu je prisutan u obliku kapsula Oikamid 400 mg, proizvođač Pliva Hrvatska. Svrha ovog rada je opisati postupak validacije za određivanje sadržaja i onečišćenja u piracetam aktivnoj supstanci. Cijeli validacijski postupak izveden je u laboratorijima Kontrole kvalitete, Pliva Hrvatska prema internim propisima i pod GMP uvjetima....
Validacija HPLC-PDA metode za određivanje ciprofloksacina u vodi
Validacija HPLC-PDA metode za određivanje ciprofloksacina u vodi
Martina Vuković
Nakon razvitka pojedine metode prvi slijedeći korak jest validacija iste. Validacija analitičke metode definira se kao postupak dokazivanja odnosno utvrđivanja je li metoda prikladna za uporabu u željenu svrhu. Procesu validacije metode pristupa se laboratorijskim ispitivanjima pri čemu je nužno ispitivanje izvedbenih karakteristika: selektivnosti/specifičnosti metode, linearnosti, radnoga područja, preciznosti, istinitosti, granica kvantifikacije i detekcije te robusnosti. Primarni...
Validacija LC-MS/MS metode za određivanje N-nitrozo-hidroklorotiazida u hidroklorotiazid aktivnoj supstanci
Validacija LC-MS/MS metode za određivanje N-nitrozo-hidroklorotiazida u hidroklorotiazid aktivnoj supstanci
Marino Tropčić
Validacija je važan korak u stvaranju analitičke metode nakon njenog razvitka, te se validacija definira kao postupak dokazivanja je li metoda prikladna za namjeravanu upotrebu. Validacija analitičke metode izvodi se u laboratoriju provođenjem ispitivanja izvedbenih karakteristika metode kao što su selektivnost/specifičnost, linearnost, preciznost, točnost, granica detekcije i kvantifikacije, radno područje te robusnost. Ovisno o namjeni analitičke metode ne moraju se nužno...
Validacija kromatografske metode za određivanje cefdinira
Validacija kromatografske metode za određivanje cefdinira
Ines Štrkalj
Svakodnevna primjena farmaceutika dovela je do njihove konstantne prisutnosti u okolišu, pogotovo u površinskim vodama te tlu i sedimentu. Čak iako su prisutni u niskim koncentracijama mogu značajno poremetiti ekološku ravnotežu, zbog toga je vrlo bitno razviti analitičke metode koje će omogućavati njihovo praćenje u okolišu. Svaka analitička metoda mora osigurati pouzdane rezultate, a upravo to se postiže validacijom metode. U ovom radu validirana je metode tekućinske...
Validacija kromatografske metode za određivanje metoklopramida
Validacija kromatografske metode za određivanje metoklopramida
Luka Vučemilović Šimunović
Validacija analitičke metode je nužan korak u osiguravanju kvalitete u analitičkoj kemiji. To je postupak koji obuhvaća definiranje zahtjeva, eksperimentalno ispitivanje izvedbenih karakteristika metode te davanje izjave o zadovoljavanju postavljenih zahtjeva. Kako bi se u potpunosti validirao sustav moraju se ispitati sve izvedbene karakteristike metode, a one su: specifičnost/selektivnost, linearnost, točnost, istinitost, preciznost, granica detekcije i kvantifikacije, radno...
Validacija metode HPLC-DAD za kvantitativno određivanje nitrofurantoina
Validacija metode HPLC-DAD za kvantitativno određivanje nitrofurantoina
Marta Boričević
Validacija analitičkih metoda ima važnu ulogu u osiguravanju usluge ili proizvoda zadovoljavajuće i pouzdane kvalitete uvjetovane definiranim normama. Ona omogućuje dobivanje korisnih analitičkih podataka visoke točnosti i pouzdanosti nekog mjernog sustava. Cilj ovog rada bio je validirati metodu za kvantitativno određivanje nitrofurantoina tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti uz detektor s nizom dioda. Da bi saznali kako se nitrofurantoin ponaša u okolišu, ispitivanja...
Validacija metode i procjena mjerne nesigurnosti kromatografskog određivanja trimetoprima
Validacija metode i procjena mjerne nesigurnosti kromatografskog određivanja trimetoprima
Ines Štrkalj
Globalna upotreba farmaceutika dovela je do njihove konstantne prisutnosti u okolišu. Njihova prisutnost čak i u niskim koncentracijama može značajno utjecati na ekološku ravnotežu te se stoga razvijaju analitičke metode koje će omogućavati njihovo praćenje u okolišu. Svaka analitička metoda mora osigurati pouzdane rezultate, a upravo to se postiže validacijom metode i procjenom mjerne nesigurnosti rezultata ispitivanja. U ovom radu validirana je metode tekućinske...
Validacija modela biokatalitičke sinteze (R)-2-azido-1-(4-trifluorometil-fenil)-etanola u šaržnom reaktoru
Validacija modela biokatalitičke sinteze (R)-2-azido-1-(4-trifluorometil-fenil)-etanola u šaržnom reaktoru
Emanuel Tomljenović
Enzimi su biološki katalizatori koji su prisutni u živim stanicama i neophodni su za život kakav poznajemo. Reakcije u kojima su prisutni enzimi potrebno je dobro istražiti i okarakterizirati kako bi se mogle provoditi u industrijskim mjerilima. Prednost uporabe enzima u biokatalitičkim reakcijima leži u činjenici da su djelotvnorni i pri vrlo blagim uvjetima, puno blažim od kemijskih katalizatora. Potrebno je obratiti pažnju i na aktivnost enzima u različitim reakcijskim uvjetima...
Validacija određivanja antiparazitika i pesticida u aktivnom mulju MAE-HPLC-DAD metodom
Validacija određivanja antiparazitika i pesticida u aktivnom mulju MAE-HPLC-DAD metodom
Josip Gudelj
U današnje vrijeme, uporaba farmaceutika je u stalnom porastu. Nakon konzumacije farmaceutici iz tijela ljudi i životinja izlaze kao smjesa metabolita i djelomično izvorne aktivne tvari te tako dospijevaju u okoliš. Naime, klasična postrojenja za obradu otpadnih voda ne uklanjaju tako male molekule iz otpadnih voda. Veliki problem su antiparazitici koji imaju vrlo široku primjenu u veterinarskoj medicini. Složene su kemijske strukture, slabo topljivi u vodi, skloni su kristalizaciji...

Pages