Pages

Predviđanje kemijskih vrsta kompjuterskim modeliranjem za trokomponentni sustav
Predviđanje kemijskih vrsta kompjuterskim modeliranjem za trokomponentni sustav
Tiana Benko
Tijekom dvadesetog stoljeća i razvojem industrije i industrijske proizvodnje raste stupanj onečišćenosti i zagađenosti različitih ekosustava. Jedna od glavnih zadaća čovječanstva je zaštita okoliša, a poznavanje kemijskih vrsta, njihova raspodjela i utjecaj u okolišu sastavni su dio svake značajnije ekološke studije. U svrhu predviđanja raspodjele i utjecaja različitih kemijskih vrsta u okolišu znanstvenici se danas koriste modernim tehnikama kompjuterskog modeliranja. U...
Predviđanje proizvodnje vjetroelektrana
Predviđanje proizvodnje vjetroelektrana
Mateja Benić
U ovom je radu težnja stavljena na tijek planiranja proizvodnje električne energije u Hrvatskoj, kojom se bavi tvrtka HROTE. Na temelju podataka o srednjoj satnoj brzini vjetra iz DHMZ-a koji su dobiveni sa meteoroloških postaja, matematičkom metodom interpolacije i ekstrapolacije ta je brzina približena stvarnoj vrijednosti na lokacijama vjetroelektrana u Hrvatskoj. Korištenjem dobivenih podataka o brzini vjetra na lokacijama izračunata je snaga električne energije proizvedene iz...
Pregled metoda optimiranja mreža izmjenjivača topline
Pregled metoda optimiranja mreža izmjenjivača topline
Toni Palčić
U ovom radu opisane su osnove sinteze i optimizacije mreže izmjenjivača topline. Metode sinteze mogu se podijeliti na sekvencijalne i simultane. Sekvencijalne metode zasnivaju se na zakonima termodinamike i nekim iskustvenim pravilima te u manjoj mjeri zahtijevaju korištenje računala. Simultane metode temelje se na primjeni računski intenzivnih optimizacijskih algoritama. Opisane su termodinamičke osnove sinteze mreže izmjenjivača topline, sinteza mreže s minimalnom potrošnjom...
Pregled novijih eksperimentalnih i teorijskih rezultata u nelinearnoj optici
Pregled novijih eksperimentalnih i teorijskih rezultata u nelinearnoj optici
Iva Lukić
Tema ovog završnog rada je detaljan pregled novijih rezultata u nelinearnoj optici. Kako bi se bolje opisala tema svjetlosti, opisani su i objašnjeni elektromagnetski valovi te odgovarajuće Maxwellove jednadžbe. Nelinearna optika bavi se istraživanjem nelinearnog odziva materijala poput nelinearnih kristala na intenzitet optičkog polja. Ovaj rad se koncentrira uglavnom na nelinearne optičke procese, poput udvostručenja frekvencija, dobivanja drugog i trećeg harmonika te dobivanja...
Pregled teorijskih i eksperimentalnih spoznaja o visokotemperaturno supravodljivim materijalima
Pregled teorijskih i eksperimentalnih spoznaja o visokotemperaturno supravodljivim materijalima
Aleksandar Tašić
Supravodljivost je fenomen i fascinantno područje fizike kojeg znanstvenici diljem svijeta već stotinjak godina nastoje razviti i objasniti raznim metodama. Jedno od najimpresivnijih svojstva tvari koji su supervodiči jest da pri temperaturi koja je ispod njihove kritične temperature gube svojstvo električnog otpora. Uz pojavu tog svojstva istodobno dolazi i do pojave magnetskih efekta i stvaranja savršenih dijamagnetika. Cilj ovog rada je napraviti teorijski i eksperimentalni pregled...
Pregled teorijskih modela visokotemperaturne supravodljivosti
Pregled teorijskih modela visokotemperaturne supravodljivosti
Frida Franić
Cilj ovog rada je napraviti pregled teorijskih modela visokotemperaturne supravodljivosti. Objasniti ključne pojmove vezane za supravodljivost kao što su odnos električnog otpora i magnetizacije sa promjenom temperature. Povezati najranija otkrića i začetke supravodljivosti sa današnjim otkrićima i teorijama.
Preparation and characterisation of composite nanomaterials for radionuclide delivery
Preparation and characterisation of composite nanomaterials for radionuclide delivery
Natalija Pantalon Juraj
The aim of this thesis was to prepare composite nanomaterials for targeted delivery of radionuclides used for cancer diagnosis and therapy. Hydroxyapatite and TiO2 nanoparticles were used as vehicles for targeted delivery because of their suitable properties such as biocompatibility and radiochemical stability. Nanocomposites were prepared by precipitating phosphonate ligands or polyethylene glycol with nanoparticles. The role of the phosphonates is binding of radionuclides and stabilisation...
Preparation of bifunctional ligands for radiometals conjugation to biomolecules
Preparation of bifunctional ligands for radiometals conjugation to biomolecules
Marina Marinović
The choice of the chelating fragment of bifunctional ligand depends on the nature and oxidation state of the radiometal. There are numerous examples in the literature, which show that the nature of a bifunctional metal complex such as geometry, lipophilicity, overall charge plays a crucial role in determining the biodistribution of targeted radiopharmaceuticals. Furthermore, in designing of novel radiopharmaceuticals energy of the radionuclide should be taken into account. Cyclen and cyclam...
Preparation of bioactive composite material for bone tissue repair
Preparation of bioactive composite material for bone tissue repair
Nikolina Šandrk
Tissue engineering and regenerative medicine has been providing exciting technologies for the development of functional macroporous biomaterials (scaffolds) aimed to repair and regenerate damaged bone. Biodegradability, high mechanical strength, osteointegration and formation of bony tissue are properties required for such materials. Bioactive synthetic hydrogels have emerged as promising materials because they can provide molecularly tailored biofunctions and adjustable mechanical...
Preparation of chiral [2]paracyclo(5,8)quinolinophane - based cinchonoid analogue organocatalysts for stereoselective syntheses
Preparation of chiral [2]paracyclo(5,8)quinolinophane - based cinchonoid analogue organocatalysts for stereoselective syntheses
Silvija Petković
The aim of this thesis was to synthesize chiral cinchonoid analogues, [2](5,8)quinolinophane and quinoline organocatalysts that could be used in stereoselective syntheses. The presence of the quinoline system makes the molecule of quinolinophane a great "building block" for the synthesis of chiral cinchona analogues as potential organocatalysts. In other words, it would be sufficient to introduce into the molecule a tertiary amino group and a chiral carbon bounded to a hydroxyl group to...
Prijenos topline pri umreženju duromernih smola u modelnim kalupima
Prijenos topline pri umreženju duromernih smola u modelnim kalupima
Ines Hlupić
U ovom radu povedena je analiza očvršćivanja i prijenosa topline nezasićenih poliestera u valjkastom kalupu grijanim toplim zrakom i uljem (glicerol). Vođenje topline kroz kalup ispitivano je mjerenjem temperature u središtu uzorka tijekom očvršćivanja. Prijenos topline sa zraka na stjenku kalupa je konvekcijski, a s ulja na stjenku kalupa kondukcijski. Kinetika reakcije je određena u diferencijalnom pretražnom kalorimetru pri izotermnim i dinamičkim uvjetima rada. Na osnovi...
Prilagodba postrojenja NPK-2 za proizvodnju amonijevog sulfata
Prilagodba postrojenja NPK-2 za proizvodnju amonijevog sulfata
Antonela Čović
U radu je dan pregled osnovnih znanja o gnojivima, podjeli, karakteristikama i upotrebi. Navedeni su postupci proizvodnje različitih vrsta gnojiva s posebnim osvrtom na prilagodbu postrojenja NPK2 za proizvodnju amonijevog sulfata kao gnojiva. Uz odobrenje Uprave Petrokemije omogućeno je upoznavanje postrojenja NPK2 na kojem je provedena prilagodba procesa za proizvodnju amonijevog sulfata. Osnovni cilj je bio osposobiti postojeću opremu prostrojenja FOKI i NPK-2 za proizvodnju...

Pages