Pages

Materijali sa svojstvom pamćenja oblika s primjenom u biomedicini
Materijali sa svojstvom pamćenja oblika s primjenom u biomedicini
Nikolina Perić
Materijali sa svojstvom pamćenja oblika pripadaju skupini pametnih materijala. Svojstvo ili efekt pamćenja oblika, (shape memory effect, SME), je svojstvo vraćanja materijala u prvotni oblik nakon određene deformacije. Materijali koji posjeduju ovaj efekt vraćaju se u svoj izvorni oblik zagrijavanjem ili nekim drugim vanjskim poticajem, pod uvjetom odvijanja deformacije u nadoknadivom rasponu. Postupak deformacije i obnavljanja oblika može se ponoviti više puta. Martenzitna...
Materijali za izradu mikroreaktora
Materijali za izradu mikroreaktora
Tomislav Horvat
U radu su navedeni neki materijali koji se koriste za izradu mikroreaktora. Među njima se nalaze polimeri, keramika, staklo te metali. Navedena su fizikalna, mehanička i toplinska svojstva te kemijska reaktivnost odnosno inertnost. Kemijska obilježja bitna su zbog toga što nam ukazuju na to koji materijal je najbolje upotrijebiti ukoliko imamo agresivne reaktante. U uvodu kratko je objašnjen koncept budućih postrojenja koja bi primjenjivale mikroreaktore za sintezu kemijskih spojeva...
Mathematical modeling of river flows
Mathematical modeling of river flows
Aleksandra Brenko
In this paper, we will provide an overview of some types and applications of mathematical models used for simulating river flow which can be of use in environmental engineering. These include models useful for environmental impact assessment, pollution degradation speed and thermal pollution monitoring. Since all of the above is based in part on turbulence modelling, we will give the most attention to turbulence models, such as SVE and RANS. We will first get acquainted with the underlying...
Mehanizam popuštanja i mehanička svojstva polimera
Mehanizam popuštanja i mehanička svojstva polimera
Tomislav Blagec
Mehanička svojstva polimera, koja ovise o njihovoj molekularnoj strukturi potrebno je poznavati tijekom upotrebe polimera. U ovom radu ispitivana su mehanička svojstva polietilena visoke gustoće (PE-HD), polipropilena (PP), polivinil klorida (PVC), polivinil acetata (PVAc), polistirena (PS), poli(propilen-co-etilena), (PPE), poli(etilen-co-vinil acetata), (EVA), poli(stiren-co-akrilonitrila), (SAN), poli (akrilonitrilL-co-butadien-co-stirena), (ABS) i etilen propilen dien polimera (EPDM)...
Mehanizmi biorazgradnje herbicida
Mehanizmi biorazgradnje herbicida
Matea Bačan Peškir
Herbicidi su najučinkovitiji i financijski najisplativiji način borbe protiv korova. Unatoč razvoju korova koji su otporni na herbicide, industrija herbicida se razvija, a upotreba povećava. Međutim, prilikom uporabe važno je održati sigurnosne uvijete kako ne bi došlo do zdravstvenih problema kod ljudi ili zagađenja okoliša. Nakon što herbicid dospije u biljku, dio se troši, a dio se razgrađuje. Razgradnja može biti biološka, odnosno mikrobiološka, kemijska ili uz pomoć...
Mehanička i električna svojstva PE/MWCNT nanokompozita
Mehanička i električna svojstva PE/MWCNT nanokompozita
Nina Stančić
Polimerni kompoziti istražuju se u svrhu dobivanja materijala poboljšanih svojstava u odnosu na klasične polimerne materijale. Ugljikove nanocjevčice koriste se kao nanopunilo polimernim matricama u svrhu poboljšanja fizičkih i mehaničkih svojstava. U ovom radu cilj je bio istražiti utjecaj ugljikovih nanocjevčica na mehanička i električna svojstva polietilena visoke gustoće (PE-HD) i polietilena niske gustoće (PE-LD). Uzorci polimernih matrica, nanokompozita PE-HD+MWCNT i...
Mehanička svojstva materijala za proizvodnju rastaljenim filamentom
Mehanička svojstva materijala za proizvodnju rastaljenim filamentom
Marijan-Pere Marković
Aditivna proizvodnja često je popularno nazvana tehnologija 3D-ispisa. Proizvodna je tehnologija temeljena na izradi dodavanjem materijala sloj po sloj prema modelu zadanom u elektroničkom obliku. Ovaj način proizvodnje omogućava izradu proizvoda kompleksne geometrije u relativno kratkom vremenskom roku. Postoji više tehnika aditivne proizvodnje, ali jedna od najpopularnijih i najčešće korištenih je proizvodnja rastaljenim filamentom, FFF (eng. Fused filament fabrication). FFF...
Mehanička svojstva polimera
Mehanička svojstva polimera
Ivona Dolčić
Pri uporabi polimera potrebno je poznavati njihova mehanička svojstva. Mehanička svojstva polimera izravno ovise o njihovoj molekularnoj strukturi. U ovom radu ispitana su mehanička svojstva polistirena (PS), polistirena visoke udarne žilavosti (HIPS), polietilena niske gustoće (PE-LD), polietilena visoke gustoće (PE-HD), polikaprolaktona (PCL), polilaktida (PLA) i poliuretana (PUR) i povezana su s njihovom strukturom. Rastezna svojstva ispitana su testom jednoosnog naprezanja, a...
Mehaničko recikliranje polimernih materijala
Mehaničko recikliranje polimernih materijala
Nika Depope
Proizvodnja polimernih materijala u stalnom je porastu zbog njihove široke primjene kao posljedice dobrih svojstava i pristupačne cijene. Za razliku od prirodnih polimera, sintetski polimeri nisu biorazgradljivi pa je, zbog kratkog životnog ciklusa određenih polimernih proizvoda, pronalaženje metoda za njihovo učinkovito zbrinjavanje postalo izuzetno važno. Da bi se kvalitetno zbrinule velike količine polimernog otpada, potrebna je dobra suradnja državnih institucija i industrije,...
Mehanokemijska aktivacija djelatne tvari
Mehanokemijska aktivacija djelatne tvari
Luka Baždarić
Lurasidon-hidroklorid je antipsihotik koji se koristi za liječenje shizofrenije i bipolarnog poremećanja. Karakterizira ga slaba topljivost u intestinalnim fluidima, a time i slaba apsorpcija djelatne tvari u organizmu. Povećanje topljivosti lurasidon-hidroklorida, te samim time i bioraspoloživosti lijeka, znači bolje farmakološko djelovanje u liječenju psihičkih bolesti. Stoga, u ovom istraživanju, nastoji se mehanokemijski aktivirati ova djelatna tvar. Obećavajući pristup...
Mehanokemijska modifikacija svojstava djelatne tvari
Mehanokemijska modifikacija svojstava djelatne tvari
Paula Priselec
Djelatna tvar X koristi se za ciljanu terapiju zloćudnih bolesti i pokazuje svojstvo slabe topljivosti u vodenom mediju i niske bioraspoloživosti. Navedeno rezultira usporenim farmakološkim djelovanjem i nedovoljnom efikasnošću pri liječenju zloćudnih novotvorevina. S ciljem povećanja njezine topljivosti pripravljene su čvrste disperzije djelatne tvari u matrici hidrofilnog polimera, poli(vinil-pirolidona), zelenom metodom mehanokemijske priprave mljevenjem u vibracijskom kugličnom...
Mehanokemijska priprava čvrstih disperzija s poboljšanom topljivosti djelatne tvari
Mehanokemijska priprava čvrstih disperzija s poboljšanom topljivosti djelatne tvari
Jakša Devčić
Lurasidon-hidroklorid je antipsihotik koji se koristi za liječenje shizofrenije i bipolarnog poremećanja. Karakterizira ga slaba topljivost u intestinalnim fluidima, a time i slaba apsorpcija djelatne tvari u organizmu. Povećanje topljivosti lurasidon-hidroklorida, te samim time i bioraspoloživosti lijeka, znači bolje farmakološko djelovanje u liječenju psihičkih bolesti. Stoga, u ovom istraživanju, nastoji se mehanokemijski aktivirati ova djelatna tvar. Obećavajući pristup...

Pages