Pages

Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda
Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda
Kata Šipić
U radu su opisane mikrobiološke te enzimatske metode uklanjanja bentazona, pendimetalina i terbutilazina. Odabrani herbicidi nalaze se u tri različite kemijske skupine jer se razlikuju po mehanizmu djelovanja. Bentazon se ubraja u benzotiadiazinone, pendimetalin u dinitroaniline, a terbutilazin u triazine. Benzotiadiazinoni i triazini inhibitori su fotosinteze, dok su dinitroanilini inhibitori diobe biljnih stanica. Razgradnja terbutilazina u tlu ovisi i o temperaturi te se brže...
Mikrobna razgradnja ksenobiotika u aerobnim uvjetima
Mikrobna razgradnja ksenobiotika u aerobnim uvjetima
Katarina Muzica
Mnoga znanstvena otkrića omogućila su bolju kvalitetu života i dovela do povećane proizvodnje ksenobiotika koji se najčešće nepravilno odlažu te su jedan od glavnih uzročnika loše kakvoće okoliša. Značajna skupina takvih tvari antropogenog podrijetla su farmaceutici. Kako oni imaju složenu strukturu i mehanizam djelovanja na različite vrste organizama, važno je pronaći nove i učinkovite načine uklanjanja ksenobiotika te pratiti njihov utjecaj na okoliš. U tu svrhu se sve...
Mikroemulzije kao sustav za dostavu lijeka
Mikroemulzije kao sustav za dostavu lijeka
Monika Leskovar
Mikroemulzije su se u proteklih nekoliko godina pojavile kao novi dozirni oblik kojim se omogućuje povećanje apsorpcije djelatne tvari u organizam. To su termodinamički stabilni, optički izotropni sustavi sastavljeni od ulja, vode, surfaktanata i kosurfaktanata. Zbog postojanja hidrofilnih i lipofilnih domena pokazuju poboljšanu topljivost djelatne tvari. Prema strukturi dijele se na mikroemulzije ulja u vodi, mikroemulzije vode u ulju te bikontinuirane strukture. U eksperimentalnom su...
Mikroinkapsuliranje djelatne tvari
Mikroinkapsuliranje djelatne tvari
Maja Krakić
U farmaceutskoj industriji se velika pozornost počela obraćati na odgođeno otpuštanje lijeka. Većina aktivnih tvari se otpušta odmah iz lijeka te je njihovo djelovanje trenutno, zbog toga se nastoji pronaći formulacija koja će kontrolirano otpuštati aktivnu tvar i tako djelovati kroz duže vrijeme u tijelu. Bitno je i da je lijek stabilan i otpušta aktivnu tvar na točno određenom području. U ovom radu je ispitana djelotvornost mikroinkapsuliranja dronedaron hidroklorida s...
Mikrokalorimetrijsko istraživanje hidratacije gipsa
Mikrokalorimetrijsko istraživanje hidratacije gipsa
Biljana Šandor
Istražena je dehidratacija otpadnog gipsa s ciljem njegove oporabe tj. recikliranja. Uzorci otpadnog gipsa iz tvornice TONDACH d.o.o. iz Đakova, obrađeni su u hidrotermalnom reaktoru na temperaturama od 150, 160, 170, 180 i 190 °C tijekom 24 h (zatvoreni i otvoreni sustav). Pripravljeni uzorci pokazuju gubitak mase u skladu s reakcijom djelomične ili potpune dehidratacije CaSO4×2H2O. Morfologija nastalog produkta određena je elektronskom mikroskopijom, te uzorci pripravljeni pod...
Mikrokapsuliranje djelatne tvari polimerima
Mikrokapsuliranje djelatne tvari polimerima
Juraj Petanjek
Mikrokapsuliranje je metoda koja se često koristi u raznim granama industrije zbog široke mogućnosti upotrebe, a jedna od brojnih prednosti je što je moguće postići kontrolirano oslobađanje djelatne tvari. Cilj ovog istraživanja bio je proučiti i pripremiti mikrokapsule sušenjem raspršivanjem, mijenjajući procesne uvjete te udjele komponenti koje čine dozirni oblik; poli(vinil-alkohola) i dronedaron-hidroklorida. Pripremani su dozirni oblici poli(vinil-alkohola) i...
Mikrokapsuliranje dronedaron hidroklorida
Mikrokapsuliranje dronedaron hidroklorida
Marija Talajić
U posljednje vrijeme sve više raste interes za tehnikama mikrokapsuliranja, naročito u farmaceutskoj industriji. Jedan od glavnih razloga primjene mikrokapsuliranja je što mikrokapsule omogućuju kontrolirano otpuštanje lijeka. Kontrolirano otpuštanje može se postići tako da se djelatna tvar postepeno propušta kroz polimernu ovojnicu mikrokapsule. Na taj način omogućuje se isporuka optimalne količine lijeka u organizam, u određeno vrijeme. Cilj ovog istraživanja bio je proučiti...
Mikroorganizmi i klimatske promjene
Mikroorganizmi i klimatske promjene
Martina Trtinjak
Klimatske promijene i globalno zagrijavanje glavni su problem svijeta. Ovi problemi nastaju zbog sve veće koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi koji uzrokuju zagrijavanje. Koncentracija stakleničkih plinova povećava se tijekom vremena utjecajem različitih ljudskih i prirodnih čimbenika kao što su izgaranje ugljena, nafte i drugih fosilnih goriva, raspadanje biljnih tvari i sagorijevanje biomase. Također ima učinak na sastav i funkciju mikrobne zajednice, kao i na njihovu...
Mikroplastika i njezino uklanjanje u procesima pročišćavanja otpadnih voda
Mikroplastika i njezino uklanjanje u procesima pročišćavanja otpadnih voda
Vjeran Sunko
Onečišćenje okoliša česticama mikroplastike (MP) u posljednje vrijeme dobiva veliku pozornost kao jedan od najvećih ekoloških problema. Mikroplastika je toksična za živi svijet zbog svoje biopokretljivosti, abioakumulacije, interakcije s postojanim organskim onečišćivalima i laganog ulaska u žive organizme putem hranidbenog lanca. Izvori mikroplastike u okolišu mogu biti nepropisno odlaganje otpada, otpadne vode sa postrojenja za obradu voda u granama industrije gdje se...
Mikroplastika u okolišu
Mikroplastika u okolišu
Lucija Ružaj
Mikroplastika je danas široko raširena u brojnim ekološkim sustavima. Detektirana je na najvećim dubinama, kao i na površini slanih i slatkih voda te u raznim vrstama tla u svijetu. Mikroplastika predstavlja veliki problem u okolišu zbog svojih karakteristika poput izuzetne čvrstoće i izdržljivosti, dugotrajnosti, otpornosti na vanjske uvjete i biorazgradnju. Mikroplastika se može okarakterizirati primjenom različitih metoda poput FTIR-a, Raman spektroskopije, SEM, HPLC i GC-a....
Mikroplastika u okolišu; izvori, problemi i rješenja
Mikroplastika u okolišu; izvori, problemi i rješenja
Lucija Zrinjski
Plastika je zbog svoje široke upotrebe prisutna u svim dijelovima okoliša, gdje štetno utječe na različite sastavnice okoliša, a toksični spojevi koje adsorbira prenose se kroz hranidbeni lanac te s vremenom dolaze do čovjeka. Male dimenzije mikroplastike stvaraju poteškoće pri detekciji, identifikaciji, a posebice pri uklanjaju mikroplastike iz okoliša. Potrebno je razviti ili unaprijediti već postojeće metode detekcije i kvantifikacije te provesti zakonsku regulativu kojom bi...
Mikroplastika u vodenom okolišu
Mikroplastika u vodenom okolišu
Lucija Švegović
Mikroplastika je pojam za čestice dimenzija od 5 mm do 100 nm koje najčešće nastaju fragmentacijom plastike. U svom sastavu najčešće sadrži različite polimere i aditive, a u okolišu se može pojaviti u različitim oblicima i bojama. Teško se uklanja iz okoliša zbog svojih fizikalnih i kemijskih svojstava čime predstavlja veliki problem za okoliš, ali i organizme koji ga nastanjuju. U najvećim se koncentracijama mikroplastika može naći u vodenom okolišu te tamo predstavlja...

Pages