Pages

Promjena sastava eteričnog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G Don) tijekom destilacije vodenom parom
Promjena sastava eteričnog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G Don) tijekom destilacije vodenom parom
Vesna Petrović
Smilje (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) je ljekovita i aromatična biljka. Zbog povećane primjene u parfemskoj industriji dobilo je veliku pažnju, što je rezultiralo sve većim interesom za njegovo sakupljanje u prirodi. Unazad nekoliko godina, u našim krajevima uzgaja se u priobalnim dijelovima. Uzorak smilja uzgojenog u Hrvatskoj izoliran je destilacijom vodenom parom. Osam frakcija uzimano je svakih 15 minuta. Također, destiliran je i uzorak istog biljnog materijala bez...
Proračun energetskih pokazatelja prozora
Proračun energetskih pokazatelja prozora
Anja Marković
Prozori su jedni od najvažnijih elemenata u strukturi zgrada. Njihova važnost leži u pružanju neophodnog dnevnog svjetla, svježeg zraka i topline prostoriji. U cilju štednje energije i sredstava, stavlja se veliki naglasak na energetsku učinkovitost prozora, odnosno sposobnost održavanja željene temperature prostorije sa što manjim utroškom energije. Prozor ima svoju energetsku bilancu koja se sastoji od dobitka topline putem Sunčeva zračenja i gubitka topline. Na energetsku...
Proračun solarnih termalnih paraboličnih žljebastih kolektora
Proračun solarnih termalnih paraboličnih žljebastih kolektora
Vedran Horvatinec
Radom je prikazan proračun termalnih paraboličnih žljebastih kolektora, čije učešće u koncentratorskim sustavima danas zauzima oko 90%. Razlog njihove, tako velike primjene je najniža cijena u odnosu na druge termalne koncentratorske sustave. Uz to, ta vrsta kolektora postiže relativno visoku efikasnost pretvorbe iz solarne u toplinsku energiju (60-80%, a što ovisi o omjeru koncentracije, odnosno postignutoj temperaturi), dok učinkovitost pretvorbe u električnu energiju kod...
Protočni separator kapljevina/kapljevina
Protočni separator kapljevina/kapljevina
Ivan Karlo Cingesar
Cilj ovog rada bio je izraditi prototip protočnog separatora kapljevina/kapljevina, koji separira dvofaznu smjesu kapljevina zbog različitih sila adhezije i različite površinske napetosti, na 3D pisačima, tehnologijom proizvodnje rastaljenim filamentom i stereolitografije. Drugi cilj bio je pokazati mogućnosti vrlo brzog optimiranja prototipa separatora. Prilikom izrade prototipa protočnog separatora kapljevina/kapljevina u obzir su uzeti sljedeći parametri: veličina separatora,...
Proučavanje sudbine peptidnih lijekova u okolišu
Proučavanje sudbine peptidnih lijekova u okolišu
Klaudija Ivanković
Peptidni lijekovi su nova generacija lijekova koja svoju ekspanziju na tržištu tek očekuje zbog dokazanih velikih prednosti u odnosu na dosadašnje lijekove. Općepoznati problem zagađenja okoliša konvencionalnim lijekovima zbog velike konzumacije i neadekvatnog odlaganja, mogao bi uskoro postati i problemom peptidnih lijekova. Dodatna problematika peptidnih lijekova u okolišu jest njihova izrazita biološka aktivnost. S obzirom da se radi o velikim molekulama koje sadrže kromoforne...
Pročišćavanje biodizela u mikroekstraktoru upotrebom eutektičkih otapala
Pročišćavanje biodizela u mikroekstraktoru upotrebom eutektičkih otapala
Gloria Lopin
U današnje vrijeme sve se više suočavamo s posljedicama dugogodišnjeg negativnog utjecaja na okoliš. Povećanjem ljudske populacije raste potreba za energijom odnosno fosilnim gorivima koja se većinom dobivaju iz neobnovljivih izvora energije. Zbog toga su se kao alternativa fosilnim gorivima razvila tekuća biogoriva koja se dobivaju iz obnovljivih izvora energije. Najrašireniju primjenu među biogorivima našao je biodizel. Biodizel dobiven procesom transesterifikacije iz biljnih...
Pročišćavanje enzima lipaza porijeklom iz Thermomyces lanuginosus
Pročišćavanje enzima lipaza porijeklom iz Thermomyces lanuginosus
Magdalena Osrečak
Enzimi ili biološki katalizatori su tvari koje ubrzavaju biokemijske procese u živim organizmima. Lipaza je enzim široko rasprostranjen u prirodi i u mnogim životinjskim vrstama, biljkama, bakterijama, kvascima i gljivicama. Lipaza katalizira hidrolizu i sintezu estera formiranih iz glicerola i dugolančanih masnih kiselina. Thermomyces lanuginosus spada u skupinu gljiva. Enzimi koje ona proizvodi razgrađuju škrob i spadaju u termički najstabilnije enzime dobivene iz gljiva. U ovome...
Pročišćavanje piro ulja iz otpadnih guma
Pročišćavanje piro ulja iz otpadnih guma
Valentina Kamenar
Ekstrakcija je toplinski separacijski proces koji se koristi u raznim industrijskim granama zbog blagih uvjeta provedbe procesa. U većini slučajeva koriste se organska otapala koja često predstavljaju ekološki problem, zbog čega se kontinuirano radi na razvoju različitih novih, ekološki prihvatljivih otapala. Istraživanja su pokazala da ekološki prihvatljiva niskotemperaturna eutektička otapala mogu biti adekvatna zamjena hlapivim organskim otapalima. Cilj ovog rada bio je...
Pročišćavanje pirolitičkog ulja iz otpadnih guma adsorpcijom
Pročišćavanje pirolitičkog ulja iz otpadnih guma adsorpcijom
Valentina Kamenar
Zbog sve bržeg smanjivanja rezervi fosilnih goriva proizvodnja energije postaje jedan od najvažnijih tehnoloških, znanstvenih i gospodarskih problema današnjega svijeta. Nova Direktiva o obnovljivim izvorima energije (eng. Renewable Energy Directive) promiče upotrebu goriva dobivenih iz otpada pa su mnoga istraživanja usmjerena u pronalazak novih izvora energije. Trenutno se velika pažnja posvećuje pirolitičkom ulju koje se dobiva pirolizom guma. Ovo ulje sadrži mnoge nečistoće...
Pročišćavanje pirolitičkog ulja iz plastike
Pročišćavanje pirolitičkog ulja iz plastike
Nikolina Nascimento Mrakovčić
Plastika se nalazi u gotovo svakom proizvodu, kao njen sastavni dio ili kao dio pakiranja. Sve veći ekonomski rast i porast populacije dovode do povećane proizvodnje plastike, koja na kraju završava kao otpad, stoga se intenzivno radi na pronalasku adekvatne metode za zabrinjavanje tog otpada. Plastični otpad može se obraditi pirolizom, čime se dobivaju kapljevito ulje, plinovita frakcija i čađa. Kapljevito ulje ima veliki potencijal da se koristi kao alternativni izvor energije, no...
QSRR modeliranje u ionskoj kromatografiji
QSRR modeliranje u ionskoj kromatografiji
Rea Janda
Razvoj novih metoda za određivanje pojedinih analita ionskom kromatografijom dugotrajan je proces koji se najčešće temelji na metodi pokušaja i pogreške. Osim što pronalazak optimalnih uvjeta poput koncentracije eluensa, temperature sustava ili vremena trajanja analize oduzima puno vremena, nepovoljan je i s ekonomskog aspekta jer se troši velika količina raznoraznih reagensa. Kako bi se smanjili troškovi i vrijeme potrebno za razvoj novih metoda koriste se modeli vremena...
Raspadljive tablete s povećanom topljivosti i brzinom oslobađanja djelatne tvari
Raspadljive tablete s povećanom topljivosti i brzinom oslobađanja djelatne tvari
Josipa Skočibušić
Lurasidon-hidroklorid (LRS HCl) je djelatna tvar slabe topljivosti u vodenom mediju što otežava njegovu primjenu u liječenju psihičkih poremećaja. S ciljem povećanja njegove topljivosti, procesnom tehnologijom sušenja raspršivanjem pripravljene su čvrste disperzije djelatne tvari u matrici hidrofilnog polimera, poli(vinil-pirolidona) (PVP). Dobivene čvrste disperzije karakterizirane su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom i rendgenskom difrakcijskom analizom na praškastom...

Pages