Giacobi, Antonia: Imobilizacija enzima na mezoporozni SiO2 pripremljen sol-gel postupkom

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations