završni rad
Sinteza i karakterizacija leteći pepeo/TiO2 fotokatalitičkih nanokompozita

Martina Perlog (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije