diplomski rad
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida

Matea Šako (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije