diplomski rad
Priprema i karakterizacija polipirol/TiO2 nanokompozita za fotokatalizu

Sandra Jurčić Vrđuka (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije