završni rad
Sinteza C-5 supstituiranih citozinskih derivata paladijem kataliziranim reakcijama

Livia Kurajica (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije