diplomski rad
Novi biološki aktivni amino, amidino i amido supstituirani derivati fenantrena

Valentina Rep (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije