Rad nije dostupan
završni rad
Kinetička karakterizacija enzima MenD u reakciji biokatalitičke sinteza 6-cijano-4-okso heksan kiseline

Ivana Katarina Munda (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije