završni rad
Fotokemijske i termičke transformacije diklor-supstituiranog butadienskog derivata

Iva Horvat (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije