završni rad
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina

Marjana Gulin (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije