završni rad
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih hidroksi derivata amidino supstituiranih benzimidazola

Petra Roškarić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije