Gotovuša, Mia, Pucko, Ivan, Faraguna, Fabio
Plan upravljanja istraživačkim podacima
Otmačić Ćurković, Helena
Plan upravljanja istraživačkim podacima HRZZ- BroCH
Mandić, Vilko
Plan upravljanja istraživačkim podacima UIP-2019-04-2367
Bolanča, Tomislav, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta AdWaTMiR (IP-04-2019-9661)
Begović Kovač, Erna
Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta DAMAT
Kassal, Petar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta PrintEChemSens
Kovačić, Marin, Lončarić Božić, Ana
Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta ReMiCRO
Katančić, Zvonimir
Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta SHaPes
Rogina, Anamarija, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta SmartCar UIP-2020-02-6201