Paginacija

Zgrada gotovo nulte potrošnje energije
Zgrada gotovo nulte potrošnje energije
Alisa Kupus
S ciljem poboljšavanja energetske učinkovitosti zgrada u Europskoj Uniji donesena je Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada prema kojoj je zgrada gotovo nulte potrošnje energije zgrada koja ima vrlo visoku energetsku učinkovitost i ta približno nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora. Cilj ovoga rada je analizirati definiciju za zgrade približno nulte energije, navesti i opisati vrste energetski...
Čimbenici koji utječu na degradaciju kozmetičkog proizvoda
Čimbenici koji utječu na degradaciju kozmetičkog proizvoda
Matej Moržan
U ovome radu ispitivani su čimbenici koji utječu na degradaciju gelova za tuširanje različitih formulacija. Uzorci su termostatirani na temperaturama od 2 °C, 25 °C i 40 °C u periodu od 5 tjedana kako bi se odredio utjecaj temperature i vrijeme starenja proizvoda na viskoznost, pH vrijednost, organoleptička svojstva, površinsku napetost te na učinkovitost samog proizvoda. Uzorci su pripremani u tvrtki MAGDIS d.o.o., dok su se ispitivanja stabilnosti odvijala u tvrtki NEVA d.o.o. i...
Čišćenje RO/NF membrana nakon adsorpcije albendazola na membrane
Čišćenje RO/NF membrana nakon adsorpcije albendazola na membrane
Jelena Radoš
Reverzna osmoza (RO) i nanofiltracija (NF) kao visokotlačni membranski procesi, imaju ključnu ulogu u obradi vode. Unatoč učinkovitom uklanjanju većine organskih tvari, posebice farmaceutika, glavni nedostatak ovih procesa je blokiranje membrana što zahtjeva proces kemijskog čišćenja. Cilj kemijskog čišćenja je povratak membranskih svojstava i produljenje životnog vijeka same membrane. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost kemijskog čišćenja RO/NF membrana nakon adsorpcije...
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije
Maja Lipovski
U radu je prikazana karakterizacija drvne sječke kao čvrstog biogoriva koje se koristi za rad bioelektrana. Na uzorcima drvne sječke nakon odgovarajuće pripreme određivani su parametri: ukupna vlaga, sadržaj pepela, hlapivih tvari i klora, elementarna analiza (CHNS analiza), ogrjevna vrijednost, sadržaj elemenata u tragovima te temperatura tališta pepela. Sadržaj elemenata u tragovima određen je optičkom emisijskom spektrometrijom s pobudom u plazmi (ICP-OES) nakon razaranja...
Čvrstoće brzovezujućih cementnih  materijala
Čvrstoće brzovezujućih cementnih materijala
Sara Cvetković
Istraživanja su obavljena sa svrhom doprinosa poznavanju mehanizma brzog vezanja aluminatnog cementa (AC) i razvoja brzovezujućih i brzootvrdnjavajućih cementnih materijala. Studiran je utjecaj litij karbonata (Li2CO3) na brzinu vezanja. Istražene su rane početne i visoke konačne čvrstoće pripravljenog materijala i dat je znanstveni doprinos boljem razumijevanju brzog vezanja AC u nazočnosti litijeve soli.

Paginacija