Paginacija

Derivati iminokumarina kao potencijalni fluorescentni pH senzori
Derivati iminokumarina kao potencijalni fluorescentni pH senzori
Andrea Martinović
Svrha ovog rada jest optička karakterizacija kiselo-baznih svojstava novih derivata iminokumarina u otopinama s ciljem utvrđivanja njihove potencijalne senzorske primjene. Ovim radom određen je utjecaj strukture na svojstva spojeva 2-imino-3-(2-N-metilbenzimidazolil)kromen (IM1), 7-N,N-dietilamino-2-imino-3-(2-N-metilbenzimidazolil)kromen (IM2) i 7-N,N-dietilamino-2-imino-3-(2-N-5-nitro-1H-benzimidazolil)kromen (IM3) te je procijenjena njihova primjenjivost u senzorima za pH. Ispitivani...
Derivati naftilimida kao fluorescentni indikatori za ione teških metala
Derivati naftilimida kao fluorescentni indikatori za ione teških metala
Mislav Matić
Derivati 4-amino-1,8-naftilimida fluorescentni su spojevi koji primjenu pronalaze kao optički kemosenzori i kao komponente optičkih kemijskih senzora za detekciju raznih kemijskih vrsta. U ovome radu spektroskopski su ispitana dva nova derivata naftilimida, GJM-523 i GJM-525, a koje je sintetizirao Gerhard J. Mohr (Joanneum Research, Weiz, Austrija). Ispitan je potencijal primjene spojeva GJM-523 i GJM-525 kao pH osjetljivih fluorescentnih kemosenzora za metalne ione u vodenim otopinama...
Desalinacija sa solarnom energijom
Desalinacija sa solarnom energijom
Silvia Morović
Voda predstavlja najvažniji resurs čovjekova preživljavanja. Svakodnevnom upotrebom, porastom standarda te industrijalizacijom, potreba za vodom enormno raste. Posebno veliki problem predstavljaju područja koja ne obiluju prirodnim izvorima pitke vode. Jedno od mogućih rješenja je razvoj desalincijskih postrojenja koji velike količine slane vode, kojom Zemlja obiluje, pretvaraju u koristan oblik, čistu pitku vodu. U ovom radu prikazane su različite desalinacijske tehnike povezane s...
Desorpcija hidroksiklorokina i metoklopramida s prirodnih uzoraka tla
Desorpcija hidroksiklorokina i metoklopramida s prirodnih uzoraka tla
Ema Pavić
Hidroksiklorokin je imunomodulatorni lijek koji se već 60 godina koristi za liječenje malarije i autoimunih bolesti. S druge strane, metoklopramid spada u skupinu antiemetika, lijekova koji se koriste za prevenciju povraćanja i liječenje njegovih posljedica. Jednom kad ovi farmaceutici dospiju u tlo, mogu stupiti u interakciju s različitim komponentama tla ili mogu biti isprani u površinske ili podzemne vode. Stoga je, kako bi se spriječilo zagađenje okoliša, potrebno poznavati...
Destruktivne i nedestruktivne metode u analizi nakita od stakla iz arheoloških nalazišta
Destruktivne i nedestruktivne metode u analizi nakita od stakla iz arheoloških nalazišta
Sena Jorgić
Na groblju u Nuštru, 2011. godine, u grobnicama su pronađene staklene perle koje su bile dio nakita vrata, odnosno ogrlica. Groblje datira u razdoblje ranog srednjeg vijeka, VII. i IX. stoljeće, a perle pripadaju avarskoj vrsti nakita. Zbog značajne uloge nakita kroz povijest, posebice perli, provedena je njihova analiza dvjema metodama: 9 uzoraka analizirano je ICP-AES kojoj je prethodilo taljenje uzoraka potpomognuto mikrovalovima, a ostalih 11 uzoraka nedestruktivnom PIXE metodom....
Desulfurizacija i denitrifikacija FCC benzina u kontinuiranom ekstraktoru
Desulfurizacija i denitrifikacija FCC benzina u kontinuiranom ekstraktoru
Petra Kolesarić
U posljednje vrijeme postavljaju se stroge norme o kvaliteti goriva i sadržaju dozvoljenih sumporovih, dušikovih i aromatskih spojeva u gorivu, a sve s ciljem očuvanja okoliša. S obzirom da su procesi koji se trenutno koriste skupi, kao alternativa hidrodesulfurizaciji i hidrodenitrifikaciji razmatra se kapljevinska ekstrakcija s niskotemperaturnim eutektičkim otapalima. U ovom radu istražena je mogućnost primjene niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanofluida u procesu...
Desulfurizacija pirolitičkog ulja iz otpadnih guma
Desulfurizacija pirolitičkog ulja iz otpadnih guma
Tina Posedi
Revidirana Direktiva o obnovljivim izvorima energije, tzv. RED 2 Direktiva 2018/2001 jedna je od ključnih direktiva iz paketa Čiste energije. Ona je u Republici Hrvatskoj na snagu stupila 24.12.2018. s obvezujućim ciljem korištenja minimalno 32 % energije iz obnovljivih izvora u 2030. g. S obzirom na visoko postavljene ciljeve, naftna industrija primorana je tražiti nove oblike obnovljivih izvora energije koje će biti moguće koristiti u motornim vozilima. Jedno od mogućih rješenja...
Detekcija mikroplastike u tlu i sedimentu
Detekcija mikroplastike u tlu i sedimentu
Dora Bakšić
Masovna upotreba plastike i neadekvatno odlaganje plastičnog otpada dovelo je do nakupljanja plastike u okolišu. Osim velikih komada plastike problem predstavljaju i male, teško uočljive čestice mikroplastike koje se smatraju jednim od glavnih onečišćivača rijeka, mora, tla i sedimenta. Upravo široka pojavnost mikroplastike u okolišu dovela je do njezinog ulaska u biogeokemijski ciklus i hranidbeni lanac sa štetnim posljedicama za ljudsko zdravlje. Pojava mikroplastike u morima...
Detekcija mikroplastike u vodenom okolišu
Detekcija mikroplastike u vodenom okolišu
Valentina Pavlinić
Plastika je jedan od najzastupljenijih i najkorištenijih materijala u širokoj upotrebi u svim granama industrije i ljudske svakodnevice modernog društva. Budući da se plastični otpad nekontrolirano odlaže u okoliš, plastika je postala najveći onečišćivač ekosustava na Zemlji. Poseban problem predstavljaju izuzetno male čestice mikroplastike koje su u okolišu neuočljive i u geokemijskom kružnom ciklusu mogu biti biopokretljive ili se mogu bioakumlirati. Globalana zabrinutost...
Detergenti
Detergenti
Teodora Lukavski
U ovom radu opisane su sve komponente koje čine formulaciju suvremenih deterdženata za pranje tekstila i objašnjene su njihove uloge. Također je dan pregled vrsta deterdženata, za spomenutu namjenu, koje su na tržištu. Deterdženti za kućansku i institucionalnu upotrebu su kompleksne formulacije koje sadrže više od 25 različitih sastojaka. Oni mogu biti podijeljeni u slijedeće grupe: tenzidi, bilderi, sredstva za bijeljenje i pomoćna sredstva ili aditivi. Deterdženti za pranje...
Dezinfekcijski procesi obrade voda
Dezinfekcijski procesi obrade voda
Maja Milunić
U ovom radu opisani su dezinfekcijski procesi obrade voda pomoću klora, kloramina, ozona, klorovog dioksida i ultraljubičastog (UV) zračenja. Dezinfekcija voda provodi se u svrhu uklanjanja onečišćivala poput bioloških, mineralnih i organskih nečistoća, radioaktivnosti, induciranog zagađenja, te smanjenja koncentracija elemenata poput Fe, Mn i H2S koji premašuju dogovorenu granicu normi. Cilj dezinfekcije pitke vode i vode za kućnu upotrebu je uspostavljanje nacionalnih standarda...
Diferencijalne jednadžbe
Diferencijalne jednadžbe
Petar Krešimir Borić
Cilj ovog rada je opis nekih od diferencijalnih jednadžbi koje su zapravo jedan od najvažnijih dijelova matematike. Prvo poglavlje nas upoznaje općenito sa diferencijalnim jednadžbama i njihovom poviješću. Drugo poglavlje nam daje primjenu odnosno primjer primjene diferencijalnih jednadžbi.

Paginacija