Paginacija

Priprema, karakterizacija i stabilnost katalizatora za pročišćavanje otpadnih plinova
Priprema, karakterizacija i stabilnost katalizatora za pročišćavanje otpadnih plinova
Ana Gudelj
Katalitički procesi imaju veliku ulogu u zaštiti okoliša, osobito heterogeno-katalitički procesi oksidacije i redukcije kojima se smanjuju emisije neželjenih onečišćujućih tvari prisutnih u otpadnim plinovitim i vodenim tokovima. Cilj ovog rada bio je pregled katalitičkih postupaka i katalizatora koji se primjenjuju u zaštiti zraka, odnosno za smanjenje emisija u atmosferu. U uvodnom dijelu ovog preglednog rada dan je pregled uobičajenih onečišćivala atmosfere, njihovih izvora...
Priprema, karakterizacija i testiranje heterogenih fotokatalizatora
Priprema, karakterizacija i testiranje heterogenih fotokatalizatora
Anamaria Perić
Područje heterogene fotokatalize istražuje primjenu fotokatalizatora, često u obliku čvrstih materijala, kako bi se potaknule kemijske reakcije pod utjecajem svjetlosti. Cilj ovog preglednog rada bio je ocijeniti učinkovitost fotokatalizatora u razgradnji onečišćivala u vodi te pružiti bolji uvid u mehanizme reakcija i utjecaj različitih parametara na procese fotorazgradnje. Glavnina istraživanja proširen je na optimiranje procesa sinteze heterogenih fotokatalizatora, s posebnim...
Prirodni pigmenti kao nosivi kemijski senzori na koži
Prirodni pigmenti kao nosivi kemijski senzori na koži
Zlatko Luketić
Razvoj tehnologije i broj objavljenih radova na temu bežičnih i nosivih (engl. wearable) optičkih kemijskih senzora je u konstantnom porastu od 2011. godine. Njihov jednostavan način rada, cjenovna pristupačnost i mogućnost komercijalizacije ih čini zanimljivim ne samo znanstvenicima, već i ekonomistima velikih korporacija. Nosivi senzori koriste se danas rutinski za praćenje zdravstvenog stanja pacijenata i kondicije profesionalnih i rekreativnih sportaša. U tu svrhu najčešće...
Prisilna razgradnja atazanavira i nirmatrelvira
Prisilna razgradnja atazanavira i nirmatrelvira
Luka Večenaj
U zadnjih nekoliko desetljeća razvoj farmaceutika i njihova primjena u medicini su znatno poboljšali kvalitetu ljudskog života. No, uslijed njihove proizvodnje i korištenja dospijevaju u okoliš gdje predstavljaju opasnost za organizme u njemu. Farmaceutici, njihovi metaboliti i nusprodukti u okolišu mogu biti vrlo postojani i akumulirati se što može rezultirati visokim koncentracijama koje djeluju toksično na cijeli ekosustav. Zbog toga potrebno je istražiti njihovu stabilnost i...
Prisilna razgradnja emtricitabina i ribavirina
Prisilna razgradnja emtricitabina i ribavirina
Roberta Hofer
Razvoj brojnih farmaceutika i njihova primjena u medicini imaju značajan utjecaj na poboljšanje kvalitete ljudskog života. Nažalost, tijekom proizvodnje ili uslijed korištenja, dio farmaceutika dospijeva u okoliš zbog čega je bitno poznavati ponašanje farmaceutika u različitim ekosustavima. Pokazalo se da farmaceutici, njihovi metaboliti i razgradni (nus)produkti, ukoliko su prisutni u većim količinama, imaju dugoročne negativne učinke na ekosustave. Ponekad su metaboliti i...
Prisilna razgradnja sofosbuvira i oseltamivira
Prisilna razgradnja sofosbuvira i oseltamivira
Filip Tomić
Kroz posljednjih nekoliko desetljeća u području istraživanja i zaštite okoliša sve više pozornosti se pridaje takozvanim "novim onečišćujućim tvarima". Pojam "nove onečišćujuće tvari" obuhvaća sve one spojeve i tvari kojima se do nedavno nije pridavalo značenje kao ksenobioticima, a danas se sve više ispuštaju u okoliš u značajnijim količinama koje predstavljaju opasnost za okoliš. Jednu od najvažnijih skupina predstavljaju farmaceutici i sredstva za osobnu higijenu i...
Prisutnost COVID-19 lijekova u okolišu
Prisutnost COVID-19 lijekova u okolišu
Lucija Vrbić
Nakon pojave virusa COVID-19 zbog visoke zaraznosti i velike stope smrtnosti te nepostojanja učinkovitog cjepiva pristupilo se prenamjenjivanju lijekova razvijenih i korištenih za druga virusna oboljenja. Velik broj zaraženih sa sobom je povukao i veliku količinu korištenih farmaceutika koje postrojenja za obradu otpadnih voda nisu bila u mogućnosti ukloniti. Iz tog je razloga značajno porasla koncentracija farmaceutika detektiranih u površinskim vodama. Prisutnost ovih farmaceutika...
Prisutnost i toksičnost talija u okolišu
Prisutnost i toksičnost talija u okolišu
Ivana Žitko
Talij (Tl) je prirodni element u tragovima, široko rasprostranjen diljem Zemlje, ali u jako malim koncentracijama. Smatra se jednim od najtoksičnijih teških metala, međutim, postoji velika potražnja za talijem u visokoj tehnologiji. Povećanjem upotrebe talija u novim tehnologijama i visoko tehnološkoj industriji, povećala se i zabrinutost zbog rizika od izloženosti živih organizama. Trovanje se manifestira na različite načine, ovisno o dozi i putu administracije, kao i o vremenu...
Prisutnost mikroplastike u otpadnim muljevima
Prisutnost mikroplastike u otpadnim muljevima
Viktoria Bačić
Onečišćenje mikroplastikom (MP) postaje sve veći problem na globalnoj razini. Čestice MP toksična su onečišćivala koja svojom prisutnošću i aglomeriranjem znatno utječu na ekosustav tla, organizme i naposlijetku na zdravlje ljudi. Njihova mogućnost interakcije s drugim onečišćujućim tvarima, sklonost da ih živi organizmi progutaju i dugovječnost predstavlja ozbiljnu prijetnju okolišu. Navedene čestice ulaze u okoliš putem pročišćenih otpadnih voda ili otpadnih...
Proces regeneracije sorbensa sumpora na bazi cinkova alumotitanata
Proces regeneracije sorbensa sumpora na bazi cinkova alumotitanata
Ivan Pelegrin
Visokotemperaturna desulfurizacija plinova je najvažniji proces za uklanjanje sumporovodika iz vrućih plinova. Vodeći regenerabilni sorbensi za desulfurizaciju, trenutno se temelje na sustavu cinkova titanata (ZnO – TiO2). U ovom radu sorbens na bazi cinkova titanata modificiran je dodatkom aluminijeva oksida (Al2O3) kako bi se osigurala unaprijedila visokotemperaturna mehanička svojstva. Sorbensi sastava Zn(2-x)Al2xTi(1-x)O4 (x = 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1) su pripremljeni sol – gel...
Procesna oprema gradskog pročistača otpadnih voda
Procesna oprema gradskog pročistača otpadnih voda
Josip Kos
Sve do industrijske revolucije ljudi su se nastojali prilagoditi okolišu o čijim su zakonitostima ovisili. Procvat je tehnologije donio sa sobom negativne učinke na okoliš pa su tako industrije i kućanstva postali veliki potrošači vode, ali i proizvođači onih otpadnih. Kako sve strože zakonske regulative nalažu da voda vraćena u okoliš ne smije mijenjati njegovu kakvoću, otpadne se vode trebaju podvrgnuti tretmanu pročišćavanja. Kada otpadna voda dospije na gradski...
Process monitoring and predictive diagnostics
Process monitoring and predictive diagnostics
Adriana Brzović
As technology advances, particularly in the IT sector, more and more companies running large-scale industrial operations look to computer based solutions to replace expensive monitoring and maintenance methods. Machine learning is one such solution gaining popularity in the last couple of years. This paper explores how machine learning models can be used for preventative and predictive maintenance of an industrial heat exchanger by continuously detecting fouling formation. The results of the...

Paginacija