Paginacija

Evaluacija fluoriranih derivata stiren oksida kao supstrata halogenhidrin-dehalogenaze
Evaluacija fluoriranih derivata stiren oksida kao supstrata halogenhidrin-dehalogenaze
Marko Pranić
Fluorirani aromatski spojevi su važni kiralni građevni blokovi u farmaceutskoj industriji. Jedna od metoda njihove sinteze je i biokatalitički put korištenjem enzima halogenhidrin-dehalogenaze (HHDH). U ovom radu proučavana je reakcija otvaranja epoksidnog prstena, fluoriranog derivata stiren oksida uz azid kao nukleofil. Reakcija je katalizirana s HHDH iz divljeg soja mikroorganizma poznata i pod nazivom HheC. Provedene su preliminarne reakcije u vodenom mediju s 5 % organskog otapala....
Evaluacija nitrilaza kao biokatalizatora za sintezu (R)-4-kloro-3-hidroksimaslačne kiseline
Evaluacija nitrilaza kao biokatalizatora za sintezu (R)-4-kloro-3-hidroksimaslačne kiseline
Ana Antolović
Enzimi nitrilaze kataliziraju reakcije hidrolize nitrila u karboksilne kiseline i amonijak, bez stvaranja slobodnih amidnih međuprodukata. Iz tog razloga nitrilaza se može koristiti kao biokatalizator u reakcijama pretvorbe (R)-4-klor-3-hidroksibutironitrila (KHB) u (R)-4-klor-3-hidroksibutansku kiselinu, pri čemu dolazi do spontane ciklizacije produkta u (R)-3-hidroksi-γ-butirolakton (HBL). HBL se koristi u sintezi različitih polimera, otapala i farmaceutika kao kiralni građevni blok....
Evaluation of antioxidant capacity in wine, pharmaceutical formulations and sirup using Laccasse biosenzor
Evaluation of antioxidant capacity in wine, pharmaceutical formulations and sirup using Laccasse biosenzor
Ivana Zrinski
A simple and highly sensitive electrochemical biosensor based on laccase immobilized onto a gold nanoparticle/graphene nanoplatelet-modified screen-printed carbon electrode (AuNP/GNPl/SPCE) was developed for the determination of hydroquinone (HQ) and other polyphenolic compounds. The biosensor shows excellent electro-catalytic activity towards oxidation of hydroquinone at a potential of -0.05 V (vs Ag/AgCl, 3M KCl) in phosphate buffer as supporting electrolyte (0.1 M, pH 7.0) using...
Evaluation of efficiency of biochemical processes at WWTP Blansko/Boskovice (Czech Republic) using standard analytical methods and on-line measurements
Evaluation of efficiency of biochemical processes at WWTP Blansko/Boskovice (Czech Republic) using standard analytical methods and on-line measurements
Ivona Bošnjak
The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of biochemical processes in the sewage treatment plant situated in the city of Boskovice (Czech Republic) using standard analytical procedures and comparing them with the information capability of online measurements methods. Water as natural resource is a part of huge biogeochemical cycle on Earth; thus, the wastewater treatment is fundamental part of this cycle. To date, many different processes for treatment the wastewater with...
Evaluation of water matrix effect on degradation of pharmaceuticals and determination of degradation mechanism
Evaluation of water matrix effect on degradation of pharmaceuticals and determination of degradation mechanism
Amin Samzadeh
According to the 3rd EU Watch List under the Water Framework Directive, a list of substances was suggested as good candidates for the next watchlist. In this study two pharmaceuticals from this list were chosen, Carbamazepine (CBZ) and Ibuprofen (IBP), two important and widely used recalcitrant pharmaceuticals found in water. The aim of this study is to evaluate the influence of several water matrix factors on the degradation of CBZ and IBP, with three different advanced oxidation processes...
F – gas uredba za radne tvari
F – gas uredba za radne tvari
Nika Vugdragović
U prvom dijelu rada opisuje se problem globalnog zagrijavanja koji se odvija već dugi niz godina. Negativan utjecaj na okoliš od strane čovjeka popraćen emisijama raznih stakleničkih plinova neke su od pojava koje doprinose globalnom zatopljenju. Ideja o smanjenju posljedica provedena je od strane Europske unije kroz F – gas regulativu. Kroz rad opisani su ciljevi i zahtjevi regulative koji bi pridonijeli poboljšanju situacije u budućnosti. Uredbom se propisuje postupno smanjivanje...
Faktorski plan pokusa i analiza varijance pri miješanju prašaka
Faktorski plan pokusa i analiza varijance pri miješanju prašaka
Ema Vukelić
Farmaceutske industrija ulaže u istraživanja usmjerena na izučavanje i optimiranje proizvodnje tableta i smanjenje troškova. Cilj je ovog rada utvrditi utjecaj brzine miješanja praškastih pripravaka i udjela magnezijeva stearata na kvalitetu tablete. Miješane su tri komponente: granulirana PanExcea, saharoza i magnezijev stearat. Plan pokusa je proveden pomoću programskog paketa Design-Expert® 6 (Stat-Ease Inc.). Napravljen je faktorski plan s dvije varijable na dvije razine, s...
Feasibility of double electrochemical flow cell for high current density conversion of heat to electricity
Feasibility of double electrochemical flow cell for high current density conversion of heat to electricity
Marko Plazanić
Feasibility of a double electrochemical flow cell for conversion of heat to electricity has been examined, i.e. the research question was if this system could be used as a heat engine. Redox species have temperature dependent redox potentials, and this dependence is different for different redox species. In theory if one has two different electrochemical cells at two different temperatures, with same redox species on the positive and the negative side, there should be a difference in...
Fenomeni sudara kapi u procesu oblaganja Wurster tehnologijom
Fenomeni sudara kapi u procesu oblaganja Wurster tehnologijom
Tanja Havaić
Ovo se istraživanje bavi mehanizmima sudara između kapljica i krutih čestica tijekom oblaganja tableta u laboratorijskoj izvedbi uređaja za oblaganje s Wursterovom cijevi. Žarište istraživanja su fenomeni koji se preferirano pojavljuju tijekom sudara kapljice otopine za oblaganje i površine tablete. Na ishode sudara pojedine kapljice s površinom tablete moguće je utjecati promjenom određenih procesnih uvjeta (tlak zraka, brzina strujanja otopine, temperatura i položaj Wursterove...
Filamenti za 3D-tisak farmaceutskih oblika
Filamenti za 3D-tisak farmaceutskih oblika
Monika Leskovar
Tehnologija 3D-ispisa u posljednje se vrijeme sve češće javlja pri formulaciji novih dozirnih oblika lijekova. Prepoznate su brojne prednosti poput tiskanja na zahtjev s individualno prilagođenim dozama, modifikacija vremena oslobađanja promjenom geometrije, sposobnost izrade složenih čvrstih oblika, a sve u svrhu izrade lijekova po mjeri pacijenta i kako bi odgovarali upravo njihovim potrebama. Cilj ovog istraživanja je procesom ekstrudiranja taljenjem proizvesti nove filamente s...
Fino strukturno ugađanje heterocikličkih boja na bazi stirila za spektrofotometrijsko prepoznavanje različitih ds-DNA/RNA slijedova
Fino strukturno ugađanje heterocikličkih boja na bazi stirila za spektrofotometrijsko prepoznavanje različitih ds-DNA/RNA slijedova
Ivona Pečurlić
U sklopu ovog diplomskog rada ispitivane su interakcije s molekulama DNA i RNA za četiri stirilne boje, različitih heterocikličkih jezgri te položaja supstituenata. Sve boje imaju strukturu koja sadržava konjugirani sustav te uz pozitivan naboj, pokazuju odlični potencijal za vezanje na polinukleotide. Svi spojevi su karakterizirani uz metode UV/Vis spektrofotometrije i spektrofluorimetrije te preliminarnim ispitivanjima vezanja na DNA, uočena je značajna promjena fluorescencijskog...
Fischer-Tropschov proces proizvodnje goriva
Fischer-Tropschov proces proizvodnje goriva
Lucija Bogdan
Svakodnevica 21. stoljeća sastoji se od kontinuiranih upozorenja vezanih za onečišćenje okoliša i polagan, ali siguran dolazak globalnog zatopljenja. Jedan od većih problema povezanih s navedenim je transport koji uvelike doprinosi gomilanju stakleničkih plinova. Ograničeni izvor, visoke cijene i nestabilnost nabavnog lanca nafte, kao i problematičan utjecaj na okoliš doveli su do novih zakona koji su potaknuli istraživanja i pronalazak alternativnih goriva da se zadovolji sve...

Paginacija