Paginacija

NF/RO obrada komunalnih otpadnih voda
NF/RO obrada komunalnih otpadnih voda
Marko Pranić
Potreba za pitkom, industrijskom i vodom za navodnjavanje svakim danom raste dok se ukupne zalihe dostupne vode smanjuju. Ta činjenica danas je prepoznata u svijetu te se traže novi i unaprjeđuju postojeći načini pripreme i obrade voda za korištenje. Jedan od njih je oporaba komunalne otpadne vode (KOV). Postoji više klasičnih metoda njezine oporabe, međutim sve više se nameću napredne membranske tehnologije mikrofiltracije (MF), ultrafiltracije (UF), nanofiltracije (NF) i...
Nacionalni i regionalni značaj hrvatskog prijenosnog sustava
Nacionalni i regionalni značaj hrvatskog prijenosnog sustava
Domagoj Pastuović
Nakon otkrića trofazne izmjenične struje pred kraj 19. stoljeća, započinje nova era razvoja čovječanstva jer je trofazna izmjenična struja najčešće korišteni oblik višefaznih struja i napona. To je jedno od najznačajnijih otkrića Nikole Tesle na kojem se i danas temelji proizvodnja, prijenos, raspodjela i uporaba električne energije. U radu se govori o nacionalnom i regionalnom značaju hrvatskog prijenosnog sustava, a glavna uloga prijenosnog sustava neke države je sigurnost...
Najnovija saznanja o industrijskoj primjeni limunske kiseline za pasivizaciju nehrđajućeg čelika
Najnovija saznanja o industrijskoj primjeni limunske kiseline za pasivizaciju nehrđajućeg čelika
Marijana Pavišić
Nehrđajući čelici iz dana u dan postaju sve značajniji u suvremenoj proizvodnji. Područje njihove uporabe sve se više proširuje. Međutim, u određenim uvjetima koji oslabljuju svojstvo samoobnavljanja njihovog pasivnog sloja, oni postaju vrlo skloni koroziji, posebno lokalnim korozijskim oštećenjima. U uvodnom dijelu ovog rada definirani su nehrđajući čelici, njihova podjela i vrste korozijskih oštećenja. Drugi dio usmjeren je na pasivizaciju nehrđajućeg čelika, ponajviše...
Najnovija saznanja o mehanizmima mikrobiološki uzrokovane korozije
Najnovija saznanja o mehanizmima mikrobiološki uzrokovane korozije
Leonora Miler
Mikrobiološka korozija je vrsta korozije koja se tijekom godina sve više i više istražuje zbog toga što se pojava mikrobiološke korozije sve više zamjećuje u raznim industrijskim i gospodarskim granama te zbog toga što njenom pojavom nastaju veliki troškovi. Zbog toga se nastoji provesti što više istraživanja kako bi se ova pojava mogla što detaljnije opisati. U uvodnom dijelu ovoga rada dane su kratke informacije o tome gdje je zabilježena pojava mikrobiološke korozije, koji...
Najnovija saznanja o ocjeni pasivnog stanja  nehrđajućih čelika
Najnovija saznanja o ocjeni pasivnog stanja nehrđajućih čelika
Petra Mutavdžija
Nehrđajući čelici svoju korozijsku otpornost duguju stvaranju zaštitnog pasivnog sloja oksida na površini. U radu je dan pregled niza metoda kojima se ispituje pasivno stanje nehrđajućih čelika. ASTM standardi A967 i A380 nude metode poput testa uranjanja u vodu i feroksil testa koji samo kao prolaz/pad testovi utvrđuju nalazi li se nehrđajući čelik u pasivnom stanju. Na tržištu se pronalaze i uređaji dizajnirani za ispitivanje postojanja pasivnog stanja. Tehnike analize...
Najnovija saznanja o postupcima pasivacije nehrđajućih čelika
Najnovija saznanja o postupcima pasivacije nehrđajućih čelika
Luka Eter
Korozija predstavlja kemijski proces koji dovodi do oštećenja i degradacije metala. Brzina i vrsta korozije variraju ovisno o vrsti metala, upotrijebljenim materijalima te primijenjenim mjerama zaštite. Jedan od materijala koji je s početkom 20. stoljeća privukao veliku pozornost zbog svoje iznimne otpornosti prema koroziji jest nehrđajući čelik. Ova otpornost proizlazi iz korozijske otpornosti zaštitnog oksidnog sloja na površini koja se može dodatno unaprijediti različitim...
Najnovija saznanja o prediktivnom korozijskom održavanju
Najnovija saznanja o prediktivnom korozijskom održavanju
Ena Miletić
Metali se koriste u razne svrhe poput izrade građevinskih objekta, cjevovoda, prijevoznih sredstva, elektroničke opreme i slično. Metali u rudama se nalaze u stabilnom stanju no prilikom obrade metali prelaze u metastabilno stanje. U tom metastabilnom stanju je podložan kemijskoj reakciji s okolinom koja se zove korozija te takva reakcija rezultira u gubitku mase metalnog materijala i potencijalnoj šteti. Svake godine raste potreba za proizvodnjom zamjenskih metalnih dijelova samo zbog...
Najnoviji napredak u karakterizaciji RO/NF membrana
Najnoviji napredak u karakterizaciji RO/NF membrana
Josip Leko
U ovom radu opisana je karakterizacija RO i NF membrana, danas najnovijim i najtočnijim metodama. Uvid u površinsku strukturu membrana omogućava predviđanje njezinih separacijskih karakteristika i mogućnosti primjene. Rad daje pregled metoda kojima se karakteriziraju kemijska struktura, hidrofilnost, naboj i morfologija RO i NF membrana. To su: infracrvena spektroskopija, Raman spektroskopija, energetski disperzivna spektroskopija X – zrakama (EDS), fotoelektronska spektroskopija X...
Nano-grafit kako anodni materijal za Li-ionske galvanske članke
Nano-grafit kako anodni materijal za Li-ionske galvanske članke
Grgur Mihalinec
U ovom radu ispitivana su svojstva nano grafita kao anodnog materijala u Li-ionskim galvanskim člancima i mogućnost upotrebe nano grafita kao dodatka siliciju za poboljšanje elektrokemijskih svojstva te stvaranja superiornog anodnog materijala za skladištenje litija. Provedena je fizikalna karakterizacija materijala s ciljem stvaranja korelacije između strukture i svojstava materijala. Karakterizacija materijala TGA analizom pokazala je gubitak mase od svega 0,2 %. FTIR analiza pokazala...
Nanofluidi na osnovi grafena i biljnih estera
Nanofluidi na osnovi grafena i biljnih estera
Leo Marić
Cilj ovog rada je priprema nanofluida na osnovi repičinog ulja (RU) i metilnog estera masnih kiselina (Fatty acid methyl esters – FAME) in situ polimerizacijom monomera metil-metakrilata, lauril-metakrilata i stearil-metakrilata uz dodatak nanočestica grafena pri izotermnim uvjetima od 95±1 °C u šaržnom kotlastom reaktoru tijekom 240 minuta. Polimerizacija je provedena uz dodatak peroksidnog inicijatora tert-butil-peroksi-2-etilheksanoat. Nanofluidi su pripremljeni metodom u dva...
Nanofluidi na osnovi transformatorskog ulja i željezovog oksida
Nanofluidi na osnovi transformatorskog ulja i željezovog oksida
Ivona Ivić
U ovom radu provedena su ispitivanja stabilnosti i primjenskih svojstava nanofluida na osnovi mineralnog transformatorskog ulja i nanočestica Fe3O4. Dosadašnja ispitivanja pokazala su kako dodatkom nanočestica u bazni fluid može doći do poboljšanja toplinske vodljivosti i probojnog napona baznog fluida. Rezultati preliminarnih ispitivanja gdje su upotrijebljene komercijalno dostupne površinski aktivne tvari (oleinska, palmitinska i stearinska kiselina) nisu pokazali zadovoljavajuću...
Nanofluidi polietilen glikola i višestjenčanih ugljikovih nanocijevi
Nanofluidi polietilen glikola i višestjenčanih ugljikovih nanocijevi
Lucija Rebrović
Nanofluidi su u posljednjih nekoliko desetaka godina privukli mnogo pažnje znanstvenika i industrije zbog povećane toplinske vodljivosti u usporedbi s baznim fluidima. Ugljikove nanocijevi su čestice kod kojih je primjećena izvrsna toplinska vodljivost. Iz tog razloga se često koriste kao sastavnica nanofluida. Cilj ovoga rada bio je pripremiti i istražiti svojstva nanofluida polietilen glikola prosječne molekulske mase 200 g/mol (PEG-200) i četiri vrste višestjenčanih ugljikovih...

Paginacija