Petričević, Mario: Utjecaj hrapavosti površine na svojstva samoorganizirajućih monoslojeva organskih kiselina

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja