Skendrović, Dino: Kinetika oksidacije N-Cbz-3-amino-1,2-propandiola katalizirane s alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja