Gulin, Marjana: Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja