Gvozdanović, Tena: Elektrokatalitička oksidacija fenolnih kiselina na površini elektrode od grafitne paste modificirane TiO2 nanočesticama

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja