Boček, Ida: Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino-supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja