Pages

Povećanje djelotvornosti spremnika topline kod proizvodnje piva
Povećanje djelotvornosti spremnika topline kod proizvodnje piva
Tomislav Šoštarić
Spremnici topline imaju ključnu ulogu kod djelotvornog korištenja topline u proizvodnim procesima. To su uređaji koji privremeno pohranjuju toplinu pri visokim i niskim temperaturama i na taj način smanjuju potrebu za vanjskim izvorima grijanja ili hlađenja koji su nužni u proizvodnim procesima. Najčešće korišteni su spremnici tople vode. Kod procesa proizvodnje piva u upotrebi su spremnici za toplu i hladnu vodu, vrlo često sa više zona grijanja ili hlađenja kako bi se...
Predviđanje kemijskih vrsta kompjuterskim modeliranjem
Predviđanje kemijskih vrsta kompjuterskim modeliranjem
Ana Peranić
Posljednjih desetljeća raste spoznaja o važnosti poznavanja kemijskih vrsta i njihovom značaju ili štetnosti za organizme i okoliš. Biogenost ili toksičnost kemijskih elemenata, njihova raspodjela, pokretljivost u okolišu i organizmu te utjecaj na biološku raznolikost ne ovise samo o njihovoj koncentraciji već i o njihovim kemijskim oblicima u kojima se nalaze. Stoga se matematičkim modelima pokušavaju opisati heterogeni ravnotežni sustavi koji se javljaju na granicama faza s...
Predviđanje kemijskih vrsta kompjuterskim modeliranjem za trokomponentni sustav
Predviđanje kemijskih vrsta kompjuterskim modeliranjem za trokomponentni sustav
Tiana Benko
Tijekom dvadesetog stoljeća i razvojem industrije i industrijske proizvodnje raste stupanj onečišćenosti i zagađenosti različitih ekosustava. Jedna od glavnih zadaća čovječanstva je zaštita okoliša, a poznavanje kemijskih vrsta, njihova raspodjela i utjecaj u okolišu sastavni su dio svake značajnije ekološke studije. U svrhu predviđanja raspodjele i utjecaja različitih kemijskih vrsta u okolišu znanstvenici se danas koriste modernim tehnikama kompjuterskog modeliranja. U...
Predviđanje proizvodnje vjetroelektrana
Predviđanje proizvodnje vjetroelektrana
Mateja Benić
U ovom je radu težnja stavljena na tijek planiranja proizvodnje električne energije u Hrvatskoj, kojom se bavi tvrtka HROTE. Na temelju podataka o srednjoj satnoj brzini vjetra iz DHMZ-a koji su dobiveni sa meteoroloških postaja, matematičkom metodom interpolacije i ekstrapolacije ta je brzina približena stvarnoj vrijednosti na lokacijama vjetroelektrana u Hrvatskoj. Korištenjem dobivenih podataka o brzini vjetra na lokacijama izračunata je snaga električne energije proizvedene iz...
Pregled metoda optimiranja mreža izmjenjivača topline
Pregled metoda optimiranja mreža izmjenjivača topline
Toni Palčić
U ovom radu opisane su osnove sinteze i optimizacije mreže izmjenjivača topline. Metode sinteze mogu se podijeliti na sekvencijalne i simultane. Sekvencijalne metode zasnivaju se na zakonima termodinamike i nekim iskustvenim pravilima te u manjoj mjeri zahtijevaju korištenje računala. Simultane metode temelje se na primjeni računski intenzivnih optimizacijskih algoritama. Opisane su termodinamičke osnove sinteze mreže izmjenjivača topline, sinteza mreže s minimalnom potrošnjom...
Pregled novijih eksperimentalnih i teorijskih rezultata u nelinearnoj optici
Pregled novijih eksperimentalnih i teorijskih rezultata u nelinearnoj optici
Iva Lukić
Tema ovog završnog rada je detaljan pregled novijih rezultata u nelinearnoj optici. Kako bi se bolje opisala tema svjetlosti, opisani su i objašnjeni elektromagnetski valovi te odgovarajuće Maxwellove jednadžbe. Nelinearna optika bavi se istraživanjem nelinearnog odziva materijala poput nelinearnih kristala na intenzitet optičkog polja. Ovaj rad se koncentrira uglavnom na nelinearne optičke procese, poput udvostručenja frekvencija, dobivanja drugog i trećeg harmonika te dobivanja...
Pregled razvoja cementa i betona
Pregled razvoja cementa i betona
Ivan Grgurev
Značajne promjene su se dogodile posljednjih sedamdesetak godina u pogledu tipa i svojstava betona i njegovih sastavnih dijelova. Istraživanja su dovela do gotovo potpunog razumijevanja svojstava betonskih materijala, kao što su cement i agregati, kao i efekata koje ovi materijali imaju na karakteristike svježeg i očvrslog betona. Cement je osnovni i nezamijenjivi građevni materijal, dok je beton danas najšire upotrebljavani konstrukcijski materijal. Želja za napretkom je prirodna,...
Pregled teorijskih i eksperimentalnih spoznaja o visokotemperaturno supravodljivim materijalima
Pregled teorijskih i eksperimentalnih spoznaja o visokotemperaturno supravodljivim materijalima
Aleksandar Tašić
Supravodljivost je fenomen i fascinantno područje fizike kojeg znanstvenici diljem svijeta već stotinjak godina nastoje razviti i objasniti raznim metodama. Jedno od najimpresivnijih svojstva tvari koji su supervodiči jest da pri temperaturi koja je ispod njihove kritične temperature gube svojstvo električnog otpora. Uz pojavu tog svojstva istodobno dolazi i do pojave magnetskih efekta i stvaranja savršenih dijamagnetika. Cilj ovog rada je napraviti teorijski i eksperimentalni pregled...
Pregled teorijskih modela visokotemperaturne supravodljivosti
Pregled teorijskih modela visokotemperaturne supravodljivosti
Frida Franić
Cilj ovog rada je napraviti pregled teorijskih modela visokotemperaturne supravodljivosti. Objasniti ključne pojmove vezane za supravodljivost kao što su odnos električnog otpora i magnetizacije sa promjenom temperature. Povezati najranija otkrića i začetke supravodljivosti sa današnjim otkrićima i teorijama.
Preparation and characterisation of composite nanomaterials for radionuclide delivery
Preparation and characterisation of composite nanomaterials for radionuclide delivery
Natalija Pantalon Juraj
The aim of this thesis was to prepare composite nanomaterials for targeted delivery of radionuclides used for cancer diagnosis and therapy. Hydroxyapatite and TiO2 nanoparticles were used as vehicles for targeted delivery because of their suitable properties such as biocompatibility and radiochemical stability. Nanocomposites were prepared by precipitating phosphonate ligands or polyethylene glycol with nanoparticles. The role of the phosphonates is binding of radionuclides and stabilisation...
Preparation of bifunctional ligands for radiometals conjugation to biomolecules
Preparation of bifunctional ligands for radiometals conjugation to biomolecules
Marina Marinović
The choice of the chelating fragment of bifunctional ligand depends on the nature and oxidation state of the radiometal. There are numerous examples in the literature, which show that the nature of a bifunctional metal complex such as geometry, lipophilicity, overall charge plays a crucial role in determining the biodistribution of targeted radiopharmaceuticals. Furthermore, in designing of novel radiopharmaceuticals energy of the radionuclide should be taken into account. Cyclen and cyclam...
Preparation of bioactive composite material for bone tissue repair
Preparation of bioactive composite material for bone tissue repair
Nikolina Šandrk
Tissue engineering and regenerative medicine has been providing exciting technologies for the development of functional macroporous biomaterials (scaffolds) aimed to repair and regenerate damaged bone. Biodegradability, high mechanical strength, osteointegration and formation of bony tissue are properties required for such materials. Bioactive synthetic hydrogels have emerged as promising materials because they can provide molecularly tailored biofunctions and adjustable mechanical...

Pages