diplomski rad
Sinteza i strukturna karakterizacija novih amino supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola

Kristina Bobanović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije