diplomski rad
Proizvodnja optički aktivnog diola korištenjem višeenzimskog sustava

Lela Pintarić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije