diplomski rad
Utjecaj otapala na svojstva samoorganizirajućeg monosloja organske kiseline

Vedrana Katić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije