diplomski rad
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i biološka aktivnost novih amidnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina

Jasna Alić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije