završni rad
Sinteza nanočestica cinkovih oksida korištenjem enzima ureaze kao katalizatora

Martina Burštinski (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije