Paginacija

Celulozni hidrogelovi
Celulozni hidrogelovi
Ivan Antonio Mihalak
U ovom radu istraživala su se svojstva celuloznih hidrogelova dobivenih iz mikrokristalične celuloze. Hidrogelovi su trodimenzionalne polimerne mreže nabubrene s velikom količinom vode, a mogu se pripraviti fizikalnim ili kemijskim umreživanjem. Otapanje mikrokristalične celuloze provedeno je u vodenoj otopini NaOH/urea. Pripremljene su otopine s masenim udjelom celuloze od 1, 3, 5 i 7 mas.%. Metoda umreživanja celuloze bila je fizikalna što znači da se među molekulama celuloze...
Cement tla
Cement tla
Silvia Dratibi
Da bi se na nekoj podlozi nešto sagradilo potrebno je da podloga ima određena svojstva primjerena gradnji. Danas se za pripremu neadekvatne podloge za gradnju koriste dva načina. Jedan podrazumijeva da se podloga za izgradnju u potpunosti promjeni, a drugi je da se postojećoj podlozi poboljšaju svojstva. Izmjena podloge je skuplji i dugotrajniji način pa se u većini slučajeva radi poboljšanje podloge. Postoji nekoliko načina poboljšanja podloge, a najčešće korišteni je...
Chemical characterization of freshwater sediments in central Italy: a tool to discriminate between anthropogenic pollution and natural geogenic sources
Chemical characterization of freshwater sediments in central Italy: a tool to discriminate between anthropogenic pollution and natural geogenic sources
Bernarda Damianić
Sediments in rivers represent tanks of contaminants and one class of the most harmful pollutants are heavy metals because of their toxicity, bioaccumulation, persistence and the impact on the ecosystem and the human body. Heavy metals are released into the environment from natural sources and anthropogenic activities like industrial processes, traffic, agricultural activities and sewerage system etc. The aim of the present Thesis work has been to determine chemical parameters (i.e. heavy...
Comparison of supercapacitive properties of different active carbons
Comparison of supercapacitive properties of different active carbons
Chekwube Ginika Nwodika
Five different active carbons obtained by OVIA inovacije d.o.o. were used in making slurries for supercapacitor electrodes to compare their supercapacitive properties based on various electrochemical tests. The tested active carbons were prepared by various mechanical and thermal treatments of the original active carbon produced by the company T.T.T. d.o.o, Croatia. The cyclic voltammetry plots for all materials exhibited capacitive behavior except for the sample additionally activated with...
Copper-doped ceria catalytic activity for soot oxidation process
Copper-doped ceria catalytic activity for soot oxidation process
Fadzai Praise Musakana
Diesel engines in the automotive industry have optimal fuel efficiency, high durability, and low carbon dioxide emissions but carbonaceous soot formed during the combustion process is a major health and environmental concern. Catalytic converters are introduced to address this environmental issue. Catalytic soot oxidation is a method of reducing the emission of soot particles. Soot oxidation can be accomplished with a range of different catalysts. Most catalytic converters use mixed-metal...
Coulombov zakon prikazan pomoću proširene stvarnosti
Coulombov zakon prikazan pomoću proširene stvarnosti
Karla Zahtila
Iz svakodnevnog života poznato je da se djelovanje između dva nabijena tijela odvija bez vidljivog posrednika (npr. ako se balon trlja po kosi, počet će privlačiti vlasi, na isti način natrljani komad stakla privlačit će vunu itd.), prva takva zapažanja zabilježena su 600 godina prije nove ere. Ono što se tada nije znalo, a danas je poznato, je da se takva djelovanja pripisuju postojanju dvaju električnih naboja koji su nazvani pozitivnim i negativnim. Također je poznato da se...
DLP 3D printing of materials with heterogeneous material properties
DLP 3D printing of materials with heterogeneous material properties
Nikola Šebalj
With additive manufacturing, it is now possible to repeatedly create 3D objects without the need for molds or heavy machining. In comparison with other additive manufacturing techniques, vat photopolymerization provides a fast and precise way of producing complex shapes and objects. Photopolymerization 3D printing uses light exposure to solidify a resin formulation and is typically limited to a single material. In recent years, researchers have focused on using multi-material 3D printing to...
Dehalogenacija 1,3-diklor-2-propanola u prisustvu halogenhidrin-dehalogenaze
Dehalogenacija 1,3-diklor-2-propanola u prisustvu halogenhidrin-dehalogenaze
Ivana Bigor
Enzimi su biokatalizatori koji kataliziraju reakcije u živim organizmima. Mogućnost primjene enzima izvan stanica u kojima se prirodno nalaze omogućila je korištenje enzima u industrijske svrhe. Osim niza prednosti poput, blagih reakcijskih uvjeta i netoksičnosti za okoliš, razlog njihove česte primjene je mogućnost proizvodnje optički čistih produkata što je izrazito važno u farmaceutskoj industriji. Halogenhidrin-dehalogenaza je jedan od enzima koji su našli primjenu u tom...
Dehidracija bioetanola pomoću destilacije u koloni s razdjelnom stijenkom
Dehidracija bioetanola pomoću destilacije u koloni s razdjelnom stijenkom
Marko Blažanović
U ovom radu razmatrana je mogućnost korištenja kolone s razdjelnom stijenkom (KRS) za tri proizvoda kao alternativa klasičnoj destilacijskoj koloni za dehidraciju bioetanola. Kolone s razdjelnom stijenkom imaju mogućnost provođenja separacije pod jednim plaštom i na taj način mogu se ostvariti znatne uštede prilikom proizvodnje. Radu se pristupilo na način da se prvo simuliralo i optimiziralo osnovno stanje. Nakon što je simulacija konvergirala, proračun se koristio za...
Derivati benzimidazola kao inhibitori korozije
Derivati benzimidazola kao inhibitori korozije
Martina Mumelaš
Morska voda je korozivan medij koji štetno utječe na brojne metalne konstrukcije koje se primjenjuju u građevinarstvu i industriji, a time uzrokuje znatnu gospodarsku štetu i onečišćuje okoliš. Unatoč tome što se u morskom okolišu često primjenjuju korozijski otporne legure poput nehrđajućeg čelika i legura bakra i nikla koje karakterizira mogućnost spontanog formiranja zaštitnog sloja oksida na metalnoj površini, poželjno je koristiti neku vrstu zaštite sa svrhom...
Derivati benzopirona s potencijalnim antioksidativnim djelovanjem: sinteza i strukturna karakterizacija
Derivati benzopirona s potencijalnim antioksidativnim djelovanjem: sinteza i strukturna karakterizacija
Nikolina Kalčec
U ovom radu prikazana je sinteza, strukturna i spektroskopska karakterizacija novih 7-hidroksi-4-metil derivata kumarina supstituiranih u položaju C-3 (hidroksi/metoksifenil) etinilnim supstituentom u svrhu ispitivanja njihovog antioksidativnog djelovanja. Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog povezivanja 7-hidroksi-3-klor-4-metilkumarina i 2-metoksifeniletina ili 3-hidroksifeniletina uz tetrakistrifenilfosfin paladij kao katalizator, CuI kao kokatalizator i uz bazu Et3N pripravljeni su...
Derivati iminokumarina kao potencijalne solvatokromne probe
Derivati iminokumarina kao potencijalne solvatokromne probe
Magdalena Kralj
Svrha ovog rada jest optička karakterizacija novosintetiziranih derivata iminokumarina IM1 - IM4, s ciljem utvrđivanja njihove potencijalne primjene kao solvatokromnih proba. Određivanje utjecaja otapala na optička svojstva ispitivanih spojeva bitan je korak u daljnjoj karakterizaciji novosintetiziranih spojeva kao potencijalnih pH i metalnih (kemo)senzora u otopinama i plastificiranoj polimernoj matrici. UV-vidljivom apsorpcijska i fluorescencijska spektrofotometrijom ispitan je...

Paginacija