Paginacija

Ekstrakcija eteričnog ulja i koncentrata iz smilja
Ekstrakcija eteričnog ulja i koncentrata iz smilja
Dominik Kosir
Prirodni proizvodi sve više dobivaju na važnosti zahvaljujući porastu značaja „zelene kemije“, a zbog svoje raznovrsnosti predstavljaju ogroman potencijal za razvoj novih i naprednijih proizvoda. Posebna pažnja okrenuta je prema eteričnim uljima dobivenima iz raznih biljaka. Zbog raznovrsnosti spojeva koji se u njima nalaze, te dokazanim ljekovitim učincima, eterična ulja su od velike važnosti za industrije okusa i mirisa, te farmaceutsku, prehrambenu i kozmetičku industriju. U...
Ekstrakcija farmaceutika iz sedimenta
Ekstrakcija farmaceutika iz sedimenta
Andrea Martinović
U ovom diplomskom radu prikazan je postupak optimizacije raspršenja matice sedimenta kroz čvrstu fazu (MSPD) trinaest farmaceutika (azitromicin, tiamulin, imatinib, febantel, torasemid, omeprazol, linezolid, prazikvantel, etodolak, sulfametazin, sulfafurazol, albendazol i levamisol) koji zbog svojih različitih karakteristika pripadaju različitim skupinama lijekova. Ekstrakti dobiveni MSPD metodom snimani su na UHPLC uređaju. U svrhu određivanja optimalnih uvjeta korištena su...
Ekstrakcija farmaceutika iz vode
Ekstrakcija farmaceutika iz vode
Kristina Tolić
Zbog sve veće potrošnje i proizvodnje, farmaceutici su sveprisutniji u okolišu. Mogu dospjeti u tlo, podzemne i površinske vode te tako uvelike utjecati na organizme u ekosustavu. Bez obzira što su postojani u niskim koncentracijama, njihovo otkrivanje u okolišu izaziva veliku zabrinutost za ljudsko zdravlje. U ovom radu razvijena je metoda za analizu trinaest farmaceutika (azitromicin, tiamulin, imatinib, febantel, torasemid, omeprazol, linezolid, prazikvantel, etodolac, sulfametazin,...
Ekstrakcija farmaceutika iz vode i sedimenta
Ekstrakcija farmaceutika iz vode i sedimenta
Dolores Židanić
U posljednje se vrijeme sve češće raspravlja o štetnosti pojedinih farmaceutika odnosno antibiotika na okoliš, ali i na zdravlje ljudi. Zasad ne postoji zakon koji bi zabranio njihovu primjenu ili je barem smanjio. Dapače, njihova potrošnja se iz godine u godinu sve više povećava i gotovo ju je nemoguće spriječiti. U ovom radu razvijene su metode priprave uzoraka za analizu trinaest farmaceutski aktivnih tvari (albendazol, azitromicin, etodolak, febantel, imatinib, levamisol,...
Ekstrakcija fenolnih spojeva iz komine masline
Ekstrakcija fenolnih spojeva iz komine masline
Luka Đuran
Diljem Mediterana provode se procesi obrade maslina uslijed kojih nastaje komina masline koja predstavlja čvrsti otpad. Ona sadrži vrijedne bioaktivne komponente koje nalaze primjenu u brojnim industrijama kao što su prehrambena, farmaceutska i kozmetička. Međutim, u komini masline također nalazimo veću koncentraciju lipida, organskih kiselina i fenolnih spojeva koji tijekom vremena svojim fitotoksičnim djelovanjem negativno utječu na okoliš. Kao što su pokazala prethodna...
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz otpadnih ulja
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz otpadnih ulja
Juraj Milačić
Ograničene količine nafte i fosilnih goriva te razni politički, gospodarski i ekonomski interesi bitan su čimbenik u pronalaženju i uporabi novih alternativnih i obnovljivih izvora energije. Tekuća biogoriva su zanimljiva alternativa za goriva mineralnog podrijetla zbog svojih mnogih prednosti. Biodizel, kao alternativno pogonsko gorivo za dizelske motore, predstavlja biorazgradivo, neotrovno i ekološki prihvatljivo gorivo koje bi trebalo zamijeniti ili barem smanjiti uporabu fosilnih...
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz životinjskih masnoća
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz životinjskih masnoća
Valentina Travančić
Ovisnost ljudi o energiji mijenjala se kroz povijest, kako su se otkrivali pojedini izvori energije. U današnje vrijeme svi gospodarski sektori, a posebice prometni sektor u najvećoj mjeri ovise o fosilnim gorivima. Međutim, emisije plinova koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva nepovoljno utječu na okoliš i sva živa bića. Kako bi se smanjila ovisnost o fosilnim gorivima kao i reducirale štetne emisije fosilna je goriva potrebno zamijeniti alternativnim. Najčešće korišteno...
Ekstrakcija glicerola iz biodizela u kolonskom ekstraktoru s pulzirajućim pliticama
Ekstrakcija glicerola iz biodizela u kolonskom ekstraktoru s pulzirajućim pliticama
Ana Petračić
Cilj ovog rada bio je eutektičkim otapalom kolin-klorid/etilen-glikol (molarnog omjera 1:2,5) ekstrahirati slobodni glicerol iz sintetiziranog biodizela u koloni s pulzirajućim pliticama. Pripremljenom eutektičkom otapalu izmjerena su svojstva (indeks loma, pH, električna vodljivost te viskoznost) u ovisnosti o temperaturi i sadržaju vode. Za sintezu biodizela korišteno je suncokretovo ulje marke „Zvijezda“, kao čisto ulje te kao otpadno ulje nakon prženja krumpirića. Korištena...
Ekstrakcija kapsaicina iz različitih vrsta čili papričica
Ekstrakcija kapsaicina iz različitih vrsta čili papričica
Lucia Sović
Čili papričice jedan su od glavnih sastojaka raznih kulinarskih tradicija diljem svijeta. Osim kulinarskog značaja, imaju veliku važnost zbog svog najzastupljenijeg bioaktivnog spoja, kapsaicina, koji im daje njihovu karakterističnu ljutinu. Kapsaicin od svog otkrića privlači značajan znanstveni interes zbog svoje široke primjene u raznim područjima, uključujući poljoprivredu i farmaciju. Mnoga istraživanja ukazuju na njegove potencijalne zdravstvene dobrobiti, kao što su...
Ekstrakcija kofeina iz čajeva ekološki prihvatljivim otapalima
Ekstrakcija kofeina iz čajeva ekološki prihvatljivim otapalima
Ivana Špiljak
Posljednjih se godina sve veća pozornost pridaje novim ekološki prihvatljivim alternativama konvencionalnim otapalima za ekstrakciju. Veliku pozornost u tom kontekstu privukla su niskotemperaturna eutektička otapala (DES-Deep eutectic solvents). Cilj ovog rada bio je pridonijeti boljem poznavanju djelovanja DES-ova i njihovih svojstava. U ovom radu istražena je efikasnost DES-ova u procesu ekstrakcije kofeina iz tri vrste čaja (crni, zeleni i yerba mate). Crni i zeleni čaj potječu od...
Ekstrakcija organskih zagađivala iz uzorka tla raspršenjem tla kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija organskih zagađivala iz uzorka tla raspršenjem tla kroz čvrstu fazu
Katarina Duić
U ovom radu razvijena je metoda ekstrakcije organskih zagađivala, policikličkih aromatskih ugljikovodika, polikloriranih bifenila te organoklorovih pesticida iz uzoraka tla raspršenjem tla kroz čvrstu fazu. Spojevi su to koji pokazuju izrazito negativne učinke na sve sastavnice okoliša što je posljedica njihove toksičnosti, dugotrajne postojanosti te lipofilne prirode koja uzrokuje njihovu migraciju iz vodenog medija u tlo. Iz tog razloga bitno je kvalitativno i kvantitativno...
Ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja raspršenjem čaja kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja raspršenjem čaja kroz čvrstu fazu
Dijana Blažek
Čajevi predstavljaju vrlo osjetljivu poljoprivrednu kulturu, zbog toga što su osjetljivi na velik broj štetočina, osobito grinje, kukce koji se hrane listovima i gusjenice te na razne trave i bolesti. Kako bi se minimizirali ovi problemi, najjednostavniji način je korištenje velikog broja pesticida, odnosno tvari ili smjesa sa svrhom kontroliranja, uništavanja, sprječavanja i odbijanja bioloških organizama. Međutim, opasni ostaci pesticida u čaju povezuju se s poremećajima i...

Paginacija