Paginacija

Čimbenici koji utječu na degradaciju kozmetičkog proizvoda
Čimbenici koji utječu na degradaciju kozmetičkog proizvoda
Matej Moržan
U ovome radu ispitivani su čimbenici koji utječu na degradaciju gelova za tuširanje različitih formulacija. Uzorci su termostatirani na temperaturama od 2 °C, 25 °C i 40 °C u periodu od 5 tjedana kako bi se odredio utjecaj temperature i vrijeme starenja proizvoda na viskoznost, pH vrijednost, organoleptička svojstva, površinsku napetost te na učinkovitost samog proizvoda. Uzorci su pripremani u tvrtki MAGDIS d.o.o., dok su se ispitivanja stabilnosti odvijala u tvrtki NEVA d.o.o. i...
Čišćenje RO/NF membrana nakon adsorpcije albendazola na membrane
Čišćenje RO/NF membrana nakon adsorpcije albendazola na membrane
Jelena Radoš
Reverzna osmoza (RO) i nanofiltracija (NF) kao visokotlačni membranski procesi, imaju ključnu ulogu u obradi vode. Unatoč učinkovitom uklanjanju većine organskih tvari, posebice farmaceutika, glavni nedostatak ovih procesa je blokiranje membrana što zahtjeva proces kemijskog čišćenja. Cilj kemijskog čišćenja je povratak membranskih svojstava i produljenje životnog vijeka same membrane. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost kemijskog čišćenja RO/NF membrana nakon adsorpcije...
Čišćenje ultrafiltracijskih membrana nakon obrade tekstilne otpadne vode
Čišćenje ultrafiltracijskih membrana nakon obrade tekstilne otpadne vode
Dora Povodnik
Očuvanje vodenog okoliša gorući je problem modernog društva zbog sve veće industrijalizacije i rastućeg broja stanovništva. U ovom radu ispitivala se obrada tekstilne otpadne vode (TOV) korištenjem ultrafiltracijskih (UF) membrana različitih tipova, GH, GK, PT, PU i MW membrane, i njihovo čišćenje. Analizirane se karakteristike tih membrana, prije obrade TOV-a, nakon obrade TOV-a i nakon čišćenja membrana. Pratio se protok membrana kroz sve faze obrade i čišćenja, zatim su...
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije
Maja Lipovski
U radu je prikazana karakterizacija drvne sječke kao čvrstog biogoriva koje se koristi za rad bioelektrana. Na uzorcima drvne sječke nakon odgovarajuće pripreme određivani su parametri: ukupna vlaga, sadržaj pepela, hlapivih tvari i klora, elementarna analiza (CHNS analiza), ogrjevna vrijednost, sadržaj elemenata u tragovima te temperatura tališta pepela. Sadržaj elemenata u tragovima određen je optičkom emisijskom spektrometrijom s pobudom u plazmi (ICP-OES) nakon razaranja...
Čvrstoće brzovezujućih cementnih  materijala
Čvrstoće brzovezujućih cementnih materijala
Sara Cvetković
Istraživanja su obavljena sa svrhom doprinosa poznavanju mehanizma brzog vezanja aluminatnog cementa (AC) i razvoja brzovezujućih i brzootvrdnjavajućih cementnih materijala. Studiran je utjecaj litij karbonata (Li2CO3) na brzinu vezanja. Istražene su rane početne i visoke konačne čvrstoće pripravljenog materijala i dat je znanstveni doprinos boljem razumijevanju brzog vezanja AC u nazočnosti litijeve soli.
Čvrstoće cementnih kompozita
Čvrstoće cementnih kompozita
Lucija Hajdu
Postoje različiti čimbenici koji utječu na čvrstoću cementnih kompozita. Čvrstoća materijala je napon koji odgovara najvećoj sili potrebnoj da se tijelo razori. U skupinu čimbenika čvrstoće materijala spadaju vodocementni faktor, vrsta cementa i agregata, vlažnost, temperatura i vrijeme hidratacije. Važnost procesa hidratacije na razvoj čvrstoće prati se na svim mineralima klinkera. Proces topline hidratacije ima važan utjecaj na razvoj mikrostrukture i brzinu očvršćivanja...
Šaržna biorazgradnja ksenobiotika
Šaržna biorazgradnja ksenobiotika
Gracia Vukorepa
U današnje vrijeme upotreba ksenobiotika sve je češća, a samim time se i sve veće količine nekontrolirano ispuštaju u okoliš. Pesticidi, antiparazitici te ostali ksenobiotici i njihovi metaboliti, razgradni i transformacijski produkti dospijevaju u tlo i vodu čineći štetu biljnom i životinjskom svijetu. Kako su ksenobiotici spojevi složene kemijske strukture, vrlo ih je teško u potpunosti ukloniti iz vode, a često je potrebno korištenje složenih i skupih metoda obrade...
Šaržna kristalizacija fosamprenavir-kalcija
Šaržna kristalizacija fosamprenavir-kalcija
Valentina Šimatović
Većina postupaka farmaceutske proizvodnje uključuje niz procesa kristalizacije kako bi se dobio produkt željenih svojstava. Radni uvjeti procesa kristalizacije određuju fizikalna svojstva proizvoda, poput čistoće, oblika i raspodjele veličine kristala. Nakon pretraživanja sustava i odabira pogodnog otapala i antiotapala provedena je šaržna kristalizacija fosampranavir kalcija uz dodatak antiotapala vode pri temperaturi 25°C i 30°C. U radu je ispitan utjecaj dodatka različitog...
Štetni aspekti prisutnosti ftalata u okolišu
Štetni aspekti prisutnosti ftalata u okolišu
Petra Krajnik
Ljudi svakodnevno postaju sve više izloženi tvarima koje štetno utječu na njihovo zdravlje, a isto tako i na okoliš. Pojedine tvari koje se koriste u industriji namještaja, dječjim igračkama, automobilima, proizvodima za osobnu njegu i plastičnim ambalažama loše utječu na čovjekov hormonalni sustav te bi ih bilo poželjno izbaciti iz upotrebe. U ovom radu naglasak je stavljen na skupini kemijskih spojeva, poznatu pod nazivom ftalati. Ftalati su esteri ftalne kiseline i...

Paginacija