Paginacija

Derivati benzimidazola kao inhibitori korozije
Derivati benzimidazola kao inhibitori korozije
Martina Mumelaš
Morska voda je korozivan medij koji štetno utječe na brojne metalne konstrukcije koje se primjenjuju u građevinarstvu i industriji, a time uzrokuje znatnu gospodarsku štetu i onečišćuje okoliš. Unatoč tome što se u morskom okolišu često primjenjuju korozijski otporne legure poput nehrđajućeg čelika i legura bakra i nikla koje karakterizira mogućnost spontanog formiranja zaštitnog sloja oksida na metalnoj površini, poželjno je koristiti neku vrstu zaštite sa svrhom...
Derivati benzopirona s potencijalnim antioksidativnim djelovanjem: sinteza i strukturna karakterizacija
Derivati benzopirona s potencijalnim antioksidativnim djelovanjem: sinteza i strukturna karakterizacija
Nikolina Kalčec
U ovom radu prikazana je sinteza, strukturna i spektroskopska karakterizacija novih 7-hidroksi-4-metil derivata kumarina supstituiranih u položaju C-3 (hidroksi/metoksifenil) etinilnim supstituentom u svrhu ispitivanja njihovog antioksidativnog djelovanja. Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog povezivanja 7-hidroksi-3-klor-4-metilkumarina i 2-metoksifeniletina ili 3-hidroksifeniletina uz tetrakistrifenilfosfin paladij kao katalizator, CuI kao kokatalizator i uz bazu Et3N pripravljeni su...
Derivati iminokumarina kao potencijalne solvatokromne probe
Derivati iminokumarina kao potencijalne solvatokromne probe
Magdalena Kralj
Svrha ovog rada jest optička karakterizacija novosintetiziranih derivata iminokumarina IM1 - IM4, s ciljem utvrđivanja njihove potencijalne primjene kao solvatokromnih proba. Određivanje utjecaja otapala na optička svojstva ispitivanih spojeva bitan je korak u daljnjoj karakterizaciji novosintetiziranih spojeva kao potencijalnih pH i metalnih (kemo)senzora u otopinama i plastificiranoj polimernoj matrici. UV-vidljivom apsorpcijska i fluorescencijska spektrofotometrijom ispitan je...
Derivati iminokumarina kao potencijalni fluorescentni pH senzori
Derivati iminokumarina kao potencijalni fluorescentni pH senzori
Andrea Martinović
Svrha ovog rada jest optička karakterizacija kiselo-baznih svojstava novih derivata iminokumarina u otopinama s ciljem utvrđivanja njihove potencijalne senzorske primjene. Ovim radom određen je utjecaj strukture na svojstva spojeva 2-imino-3-(2-N-metilbenzimidazolil)kromen (IM1), 7-N,N-dietilamino-2-imino-3-(2-N-metilbenzimidazolil)kromen (IM2) i 7-N,N-dietilamino-2-imino-3-(2-N-5-nitro-1H-benzimidazolil)kromen (IM3) te je procijenjena njihova primjenjivost u senzorima za pH. Ispitivani...
Desalinacija sa solarnom energijom
Desalinacija sa solarnom energijom
Silvia Morović
Voda predstavlja najvažniji resurs čovjekova preživljavanja. Svakodnevnom upotrebom, porastom standarda te industrijalizacijom, potreba za vodom enormno raste. Posebno veliki problem predstavljaju područja koja ne obiluju prirodnim izvorima pitke vode. Jedno od mogućih rješenja je razvoj desalincijskih postrojenja koji velike količine slane vode, kojom Zemlja obiluje, pretvaraju u koristan oblik, čistu pitku vodu. U ovom radu prikazane su različite desalinacijske tehnike povezane s...
Destruktivne i nedestruktivne metode u analizi nakita od stakla iz arheoloških nalazišta
Destruktivne i nedestruktivne metode u analizi nakita od stakla iz arheoloških nalazišta
Sena Jorgić
Na groblju u Nuštru, 2011. godine, u grobnicama su pronađene staklene perle koje su bile dio nakita vrata, odnosno ogrlica. Groblje datira u razdoblje ranog srednjeg vijeka, VII. i IX. stoljeće, a perle pripadaju avarskoj vrsti nakita. Zbog značajne uloge nakita kroz povijest, posebice perli, provedena je njihova analiza dvjema metodama: 9 uzoraka analizirano je ICP-AES kojoj je prethodilo taljenje uzoraka potpomognuto mikrovalovima, a ostalih 11 uzoraka nedestruktivnom PIXE metodom....
Detergenti
Detergenti
Teodora Lukavski
U ovom radu opisane su sve komponente koje čine formulaciju suvremenih deterdženata za pranje tekstila i objašnjene su njihove uloge. Također je dan pregled vrsta deterdženata, za spomenutu namjenu, koje su na tržištu. Deterdženti za kućansku i institucionalnu upotrebu su kompleksne formulacije koje sadrže više od 25 različitih sastojaka. Oni mogu biti podijeljeni u slijedeće grupe: tenzidi, bilderi, sredstva za bijeljenje i pomoćna sredstva ili aditivi. Deterdženti za pranje...
Dizajn, priprava i testiranje superkondenzatora na bazi ugljika
Dizajn, priprava i testiranje superkondenzatora na bazi ugljika
Jurica Bunjevac
U ovom radu konstruirani su elektrokemijski kondenzatori na temelju električnog dvosloja. Kao elektrodni materijal korišten je aktivni ugljik visoke specifične površine 1600 m^2/g pomiješan sa polimernim vezivom PVDF i acetilenskim crnilom. Kao podloga upotrijebljen je strujni kolektor od aluminija različite površinske finoće, dok je elektrolit bio 0,5 M Na2SO4 a membrana od staklastih vlakana je imala ulogu separatora. Priređeni kondenzatori testirani su metodama cikličke...
Dobivanja pitke vode iz mora postupkom zaleđivanja
Dobivanja pitke vode iz mora postupkom zaleđivanja
Bernard Suknjov
Motiv izrade diplomskog rada na ovu temu bio je upoznavanje sa trenutnim stanjem i potencijalom tehnologija za dobivanje pitke vode iz mora. Naglasak je dan na tehnologije koje se zasnivaju na postupku zaleđivanja. Dobivanje pitke vode iz mora postupkom zaleđivanja, ili kraće desalinacija zaleđivanjem, temelji se na činjenici da se kristali leda sastoje uglavnom od čiste vode. Dakle, kristalizacija je polazna fizikalna osnova ove tehnologije. Desalinacija zaleđivanjem može se...
Dodatci za smanjenje gorivosti polimernih materijala
Dodatci za smanjenje gorivosti polimernih materijala
Maja Beloša
Osnovni cilj ovog rada bio je upoznavanje s osnovnim principima i znanjima o gorivosti i smanjenju gorivosti polimernih materijala te dodacima koji se koriste kao usporavala gorivosti polimernih materijala. U ovom radu napravljene su usporedbe mehanizama i karakteristika standardnih usporavala gorivosti poput halogenih, fosforovih, dušikovih i anorganskih spojeva kao usporavala. Iako učinkoviti, svaki od njih ima nedostatke poput ekološke neprihvatljivosti ili velike količine koja je...
Drvna vlakna u cementnom kompozitu
Drvna vlakna u cementnom kompozitu
Vanja Rukavina
Glavni zadatak graditeljstva je održivost te se nastoje sve više koristiti održivi građevinski materijali izrađeni od obnovljivih izvora među koje spadaju i drvna vlakna. Upravo iz tih razloga, cement se pojačava drvnim vlaknima kako bi mu se poboljšala mehanička svojstva. Cementni kompoziti s drvnim vlaknima su posebni po svojim strukturnim i izolacijskim svojstvima, kao i zbog dimenzijske stabilnosti, ekonomskih faktora i otpornosti na smanjenje kakvoće uslijed djelovanja...
EU 2030 okvir za klimatsku i energetsku politiku
EU 2030 okvir za klimatsku i energetsku politiku
Barbara Topolovec
Smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40% ispod razine iz 1990. godine, obvezujući cilj da u cijeloj Europskoj uniji udio obnovljive energije bude najmanje 27%, novi ciljevi za politike energetske učinkovitosti, novi sustav upravljanja te niz novih pokazatelja radi osiguravanja konkurentnog i sigurnog energetskog sustava, ključni su elementi novog okvira EU-a za klimu i energetiku za 2030. koji je predstavila Europska komisija. Svrha ovog rada je bila prikazati glavne ciljeve okvira...

Paginacija