Paginacija

Upotreba ulja u kozmetičkom proizvodu i njihov utjecaj na stabilnost proizvoda
Upotreba ulja u kozmetičkom proizvodu i njihov utjecaj na stabilnost proizvoda
Luka Moržan
U ovome radu ispitivana je oksidacijska stabilnost kozmetičkih uljnih balzama različitih formulacija, termostatiranih pri 2°C, 25°C i 40°C, u periodu od 6 tjedana, kako bi se odredio utjecaj temperature i antioksidansa na stabilnost gotovog kozmetičkog proizvoda. Uljni balzami korišteni u ispitivanju sadrže različite udjele suncokretovog, bademovog, maslinovog, ricinusovog kokosovog i jojobinog ulja; kakao i shea maslaca, bijelog pčelinjeg voska te tokoferil acetata ili tokoferola...
Upotreba umjetne inteligencije u klasifikaciji analitičkih podataka i prepoznavanju uzoraka ponašanja
Upotreba umjetne inteligencije u klasifikaciji analitičkih podataka i prepoznavanju uzoraka ponašanja
Dorotea Gajdek
Umjetna inteligencija (AI) je skup metoda kojima uređaji obavljanju inteligentne radnje. Glavni problemi, odnosno ciljevi AI, su: razumijevanje, znanje, planiranje, učenje, komunikacija, percepcija te sposobnost manipuliranja te pomicanja objekata. AI koristi veliki broj alata kao što su: metode matematičke optimizacije, logičko zaključivanje, metode bazirane na vjerojatnosti... Područje AI je interdisciplinarno te uključuje računalne znanosti, matematiku, psihologiju, lingvistiku,...
Upravljanje mrežom superkondenzatora
Upravljanje mrežom superkondenzatora
Nikola Mihaljević
U ovom radu provedeno je testiranje serijskog spoja dva komercijalna superkondenzatora (Maxwell BCAP0650) nominalnog kapaciteta 650 F te nominalnog napona 2,7 V. Testiranje se je provodilo opetovanim punjenjem i pražnjenjem serijskog spoja kondenzatora konstantnom strujom od 9 A u području napona od 1,35 – 2,70 V na pojedinom kondenzatoru i to za slučaj kad nema upravljanja serijskog spoja i za slučaj s upravljanjem serijskim spojem kondenzatora. Ovim rješenjem automatski se prilikom...
Usporedba DC i AC elektrokemijskih tehnika za određivanje stanja napunjenosti i stanja zdravlja Li-ion galvanskih članaka
Usporedba DC i AC elektrokemijskih tehnika za određivanje stanja napunjenosti i stanja zdravlja Li-ion galvanskih članaka
Tin Takač
Stanje napunjenosti i stanje zdravlja galvanskih članaka i baterija su ključna svojstva koja su od važnosti za njihovu sve širu primjenu u različitim područjima tehnologije i znanosti. Njihovo poznavanje i praćenje za vrijeme rada galvanskih članaka je neophodno sa stajališta dizajna učinkovitog sklopa za upravljanje radom galvanskih članaka i projektiranje njihovih sustava. U ovom radu prikazana je usporedba tri elektrokemijske tehnike: galvanostatsko pražnjenje članka,...
Usporedba ispitivanja antioksidansa u vinu elektrokemijskom metodom cikličke voltametrije i kemijskim metodama
Usporedba ispitivanja antioksidansa u vinu elektrokemijskom metodom cikličke voltametrije i kemijskim metodama
Ivan Aleksandar Kelava
U ovom radu ispitano je deset uzoraka vina hrvatskih proizvođača metodom cikličke voltametrije u fosfatnom puferu. Staklena ugljična elektroda korištena je kao radna elektroda, a antioksidacijski kapacitet određen ovom metodom uspoređen je s antioksidacijskim kapacitetom određenim kemijskim metodama: FRAP, ABTS i DPPH. Askorbinska kiseline, koja ima sličan mehanizam oksidacije kao i polifenolni spojevi niže molekulske mase koji u svojoj strukturi sadrže orto-dihidroksi fenolnu...
Usporedba metode laserske difrakcije i analize slike u mjerenju raspodjele veličina čestica
Usporedba metode laserske difrakcije i analize slike u mjerenju raspodjele veličina čestica
Mateja Štanfel
Veličina i raspodjela veličina čestica značajni su u mnogim postupcima farmaceutske industrije, kao što su tabletiranje i granuliranje, budući da o veličini čestica i njihovom obliku ovisi brzina otpuštanja djelatne tvari, a time i bioraspoloživost u organizmu. Cilj ovog rada bio je usporediti metode laserske difrakcije i analize slike pri mjerenju raspodjele veličina čestica praškastog uzorka. Istraživanje je provedeno na 24 uzorka dobivenih usitnjavanjem farmaceutske djelatne...
Usporedba mili i mikroreaktora
Usporedba mili i mikroreaktora
Valentina Dragčević
Mikrostrukturirani reaktori su reaktori koji, za razliku od konvencionalnih reaktora, imaju dijelove reda veličine nekoliko mikrometara ili milimetara. U ovu skupinu ubrajaju se nanoreaktori, mikroreaktori te milireaktori. Nanoreaktori imaju dijelove veličine 1-100 nm, mikroreaktori 100 nm – 1 mm i milireaktori 1-10 mm [1]. Strukturne jedinice mikrostrukturiranih reaktora su mikrokanali, koji su unutarnjih dimenzija nekoliko mikrometara [2]. Uslijed velikog odnosa površine i volumena...
Usporedba različitih tipova reaktivacije kompozitnih fotokatalizatora za obradu voda
Usporedba različitih tipova reaktivacije kompozitnih fotokatalizatora za obradu voda
Antonija Tomić
Zbog potencijalnog negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje nekoliko je farmaceutika, među kojima i diklofenak (DCF), uključeno na tzv. „watch“ listu u sklopu Okvirne direktive o vodama 2013/39/EU. Iz tih razloga javlja se potreba za istraživanjem učinkovitih ali i ekološki prihvatljivih metoda obrade u svrhu uklanjanja farmaceutika i ostalih prioritetnih tvari iz voda pri čemu napredni oksidacijski procesi pokazuju veliki potencijal. Cilj ovoga rada bio je utvrditi...
Usporedba standardne i DSG tehnologije solarne termalne elektrane
Usporedba standardne i DSG tehnologije solarne termalne elektrane
Andreja Osonički
Radom je prikazana usporedba standardne tehnologije solarnih termalnih elektrana koje kao radni fluid koriste ulja, takvi sustavi su komercijalno primjenjivi, imaju jednofazne protoke i lako se skaliraju; te nove tehnologije solarnih termalnih elektrana tzv. Direct Steam Generator (DSG). Standardni sustavi solarnih termalnih elektrana, zbog nestabilnosti ulja, ne mogu raditi na većim temperaturama od 400 °C, a što onda ima implikacije na smanjenje njihove efikasnosti, dok korištenje ulja...
Usporedba svojstava različitih prevlaka za zaštitu od korozije
Usporedba svojstava različitih prevlaka za zaštitu od korozije
Anna Poropat
Cilj ovog rada bio je usporediti svojstva dvaju različitih sustava sa epoksi-poliesterskom površinskom zaštitom i to na: a) uzorcima od čeličnog dekapiranog lima b) uzorcima izrađenih od čeličnog dekapiranog lima prethodno galvanski zaštićenih cinkom Također se željelo utvrditi u kojoj mjeri postojeća tehnologija površinske zaštite zadovoljava propisane zahtjeve kupca proizvoda kao i njihovu sukladnost sa propisanim normama. Uz navedeno takva ispitivanja će biti potpora...
Usporedna rendgensko-difrakcijska analiza glina
Usporedna rendgensko-difrakcijska analiza glina
Martina Budimir
Tri uzorka glina: TWVA, VB i Stanari, istraživana su metodom rendgenske difrakcijske analize. U svrhu nedvojbene identifikacije minerala glina koje uzorci sadrže provedene su analize izvornih uzoraka, uzoraka termički obrađenih pri temperaturi od 350 i 550 °C te uzoraka obrađenih s etilen glikolom. Utvrđeno je da se uzorak TWVA sastoji od kvarca, kaolinita i muskovita; uzorak VB od kvarca, kristobalita, montmorilonita i glinenca te uzorak Stanari od kvarca, montmorilonita i kaolinita....
Utjecaj 2-propanola na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Utjecaj 2-propanola na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Klaudija Obajdin
Diklofenak (DCF), nesteroidni je protuupalni lijek, dostupan u nizu komercijalnih pripravaka u obliku tableta ili gela. Jedan je od prvih farmaceutika identificiranih u prirodnim vodama, što je sukladno njegovoj čestoj primjeni. S obzirom na to da ne postoji puno podataka o ponašanju DCF-a u okolišu, Europska komisija je revizijom Direktive o vodama (2013/39/EU) odnedavno DCF uključila na tzv. ''watch'' listu kako bi se pratilo i ustanovilo njegovo potencijalno štetno djelovanje na...

Paginacija