Paginacija

Biorazgradnja ksenobiotika aktivnim muljem
Biorazgradnja ksenobiotika aktivnim muljem
Tea Borojević
Ksenobiotici, njihovi metaboliti i transformacijski produkti sve se češće detektiraju u okolišu. Potrošnja ksenobiotika za ljudsku i veterinarsku primjenu u uzlaznoj je putanji s povećanjem populacije i novih bolesti, a s time raste i njihovo otpuštanje u okoliš. Uz učestalo praćenje ksenobiotika za ljudsku potrošnju, sve se više stavlja naglasak na povećanu potrošnju ksenobiotika za veterinarske potrebe koji uvelike doprinose zagađenju okoliša. Ostaci veterinarskih...
Biorazgradnja lignoceluloznog otpada procesom kompostiranja
Biorazgradnja lignoceluloznog otpada procesom kompostiranja
Denija Krivičić
U današnje vrijeme jedan od ključnih ekoloških problema je otpad. Od posebne važnosti je agroindustrijski otpad koji predstavlja opasnost za okoliš ako se njime ne gospodari na odgovarajući način. Duhanski otpad i komina maslina kategorizirani su kao agroindustrijski otpad koji sadrže visoke količine organske tvari, visoke koncentracije nikotina i fenola te ih zato nije moguće odložiti u okoliš bez prethodne obrade. Također, navedeni otpad sadrži visoke koncentracije složenih...
Biorazgradnja mikroplastike gljivama
Biorazgradnja mikroplastike gljivama
Petra Soldo
U današnje vrijeme sve više se koristi plastika u svakodnevnom životu, a odbačena plastika predstavlja prijetnju okolišu. Degradacijom plastike u okolišu nastaju sitne čestice plastike, koje se nazivaju mikroplastika. Za razgradnju mikroplastike potrebno je nekoliko desetljeća. Procesi recikliranja i spaljivanja ne predstavljaju održiva rješenja za zbrinjavanje plastičnog otpada, stoga je potreban razvoj novih tehnologija za upravljanje otpadom. U usporedbi s drugim procesima...
Biorazgradnja mikroplastike u okolišu
Biorazgradnja mikroplastike u okolišu
Ornella Host
Svjetska proizvodnja plastike trenutno iznosi oko 350 milijuna tona godišnje. Naglim porastom proizvodnje plastičnih materijala, raste i udio plastičnog otpada u okolišu. Proizvodnjom sitnih čestica i trušenjem većih komada, plastika u okoliš dospijeva u obliku mikroplastike. Zbog svojih izuzetno malih dimenzija i rasprostranjenosti plastičnog otpada, mikroplastiku danas možemo naći širom svijeta, u morima i oceanima, u atmosferi i tlu, pa čak i u sedimentu. Mikroplastika ima...
Biorazgradnja mikroplastike u vodenim ekosustavima
Biorazgradnja mikroplastike u vodenim ekosustavima
Ema Lovrinčić
Plastika je sintetski polimerni materijal koji je zbog visoke izdržljivosti, male težine i niske cijene jedan od često korištenih materijala. U posljednjih 70 godina svjetska godišnja proizvodnja plastike porasla je s 0,5 milijuna tona u 1950. godini na 348 milijuna tona u 2017. godini, a očekuje se da će se u sljedećih 20 godina udvostručiti. Danas veliki problem za okoliš predstavlja mikroplastika (MP), odnosno čestice plastike koje su manje od 5 mm. Izvori MP-a su mnogi, a...
Biorazgradnja poli(vinil-klorida) primjenom Gram-pozitivne bakterije
Biorazgradnja poli(vinil-klorida) primjenom Gram-pozitivne bakterije
Luka Očić
Danas je život bez plastike i plastičnih proizvoda nezamisliv zbog njihove široke upotrebe i relativno lake proizvodnje, a među najkorištenijim plastikama su polietilen (PE), polipropilen (PP), poli(vinil-klorid) (PVC) i poli(etilen-tereftalat) (PET). Posljedica široke primjene plastika je njihova akumulacija u okolišu što može izazivati negativne utjecaje na okoliš, ali i na ljudsko zdravlje. Zbog toga se traže novi načini uklanjanja plastičnog otpada iz okoliša, a jedan...
Biorazgradnja polistirena i poli(vinil-klorida) bakterijama izoliranih iz okoliša
Biorazgradnja polistirena i poli(vinil-klorida) bakterijama izoliranih iz okoliša
Paula Patrčević
Plastika se široko koristi u gotovo svakom aspektu svakodnevnog života, a neka od svojstava koja tome pogoduju su niska cijena, trajnost, mala gustoća i dobra rastezljivost. Zanimljivo je kako je godišnja globalna proizvodnja plastike premašila 300 milijuna tona, zbog čega njezino nakupljanje u kopnenom i morskom okolišu postupno privlači sve veću pažnju znanstvenika. Znanstvenici su tokom 1970-ih prvi puta izvijestili o malim plastičnim česticama u oceanu – mikroplastici....
Biorazgradnja polistirenskih mikroplastičnih čestica bakterijskom kulturom Bacillus cereus
Biorazgradnja polistirenskih mikroplastičnih čestica bakterijskom kulturom Bacillus cereus
Amadea Badurina-Petričević
''Tradicionalna'' plastika koju dobivamo iz ugljena, prirodnog plina i nafte jedna je od ekološki štetnijih tvari koje proizvodi čovjek, no ona je vrlo važna i koristna za izgradnju kvalitetnog životnog okruženja. Plastika je iznimno primjenjiv materijal; transparentan, isplativ, lagan, jak i izdržljiv, te posjeduje svojstva koja ga čine korisnima u medicini, poljoprivredi, domaćinstvu te u industrijskoj primjeni. Iako su navedena svojstva poželjna, vrlo stabilna struktura plastike...
Bioremedijacija otpadne vode koksne industrije
Bioremedijacija otpadne vode koksne industrije
Ana Coban
Koksna industrija pripada u skupinu industrija koje u velikim razmjerima onečišćuju okoliš. Zbog svog izrazito složenog sastava i širokog raspona varijacija komponenata, obrada otpadnih koksnih voda nije jednostavna. Niti jedan proces obrade ne može se provesti samostalno, a da rezultira zadovoljavajućim stupnjem pročišćenosti. Zbog toga se uvijek koriste kombinirani postupci, započevši od fizikalno-kemijske obrade, do biološke, na koju se danas sve više istraživanja okreće...
Bioremedijacija procjedne vode iz biootpada
Bioremedijacija procjedne vode iz biootpada
Ivana Stojmilović
Povećanje broja stanovnika i rastuća industrijalizacija rezultirali su znatnim količinama otpada i onečišćenja okoliša diljem svijeta. Sa sve većim izazovima u održivom gospodarenju otpadom, problematika otpada postaje sve izraženija. Procjedne vode, koje nastaju kao tekući nusproizvodi prolaskom kroz otpadne materijale, posebno su zabrinjavajuće zbog svoje složenosti i visokog sadržaja organskih tvari. Njihovo ispuštanje u prirodne vodotokove može štetno utjecati na...
Bioremedijacija vode onečišćene mikroplastičnim česticama polistirena primjenom bakterijske kulture Pseudomonas alcaligenes
Bioremedijacija vode onečišćene mikroplastičnim česticama polistirena primjenom bakterijske kulture Pseudomonas alcaligenes
Marika Puškarić
Razgradnja pogrešno zbrinutog ili nezbrinutog polimernog otpada u okolišu dugotrajan je proces s neželjenim i zabrinjavajućim produktima. Na taj način, uslijed klimatskih utjecaja, dolazi do slabljenja fizikalnih i kemijskih svojstava plastičnog materijala, ali i njegova propadanja što pak otvara mogućnost migracije zrakom ili vodom do živih organizama. Takve čestice, kojima se još uvijek ne zna točan rizik, a predstavljaju veliku zabrinutost, nazivamo mikroplastika (MP). MP...
Bioremedijacijski potencijal aktivnog mulja u obradi farmaceutske otpadne vode
Bioremedijacijski potencijal aktivnog mulja u obradi farmaceutske otpadne vode
Nikolina Janton
Povećanje svjetske populacije i urbanizacija, posebno u zemljama u razvoju, dovodi do nastajanja veće količine otpadnih voda. U današnje vrijeme, emisija industrijskih otpadnih voda predstavlja sve veći problem. Posebno se ističu farmaceutske otpadne vode koje su visoko opterećene i toksičnete. Prije ispuštanja u okoliš potrebno ih je obraditi u svrhu sprječavanja negativnih učinaka na okoliš. Jedan od učinkovitih načina obrade je biološka obrada. Bioremedijacija je postupak...

Paginacija