završni rad
Faktorski plan pokusa i analiza varijance pri miješanju prašaka

Ema Vukelić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije