Paginacija

Upotreba umjetne inteligencije u klasifikaciji analitičkih podataka i prepoznavanju uzoraka ponašanja
Upotreba umjetne inteligencije u klasifikaciji analitičkih podataka i prepoznavanju uzoraka ponašanja
Dorotea Gajdek
Umjetna inteligencija (AI) je skup metoda kojima uređaji obavljanju inteligentne radnje. Glavni problemi, odnosno ciljevi AI, su: razumijevanje, znanje, planiranje, učenje, komunikacija, percepcija te sposobnost manipuliranja te pomicanja objekata. AI koristi veliki broj alata kao što su: metode matematičke optimizacije, logičko zaključivanje, metode bazirane na vjerojatnosti... Područje AI je interdisciplinarno te uključuje računalne znanosti, matematiku, psihologiju, lingvistiku,...
Upravljanje mrežom superkondenzatora
Upravljanje mrežom superkondenzatora
Nikola Mihaljević
U ovom radu provedeno je testiranje serijskog spoja dva komercijalna superkondenzatora (Maxwell BCAP0650) nominalnog kapaciteta 650 F te nominalnog napona 2,7 V. Testiranje se je provodilo opetovanim punjenjem i pražnjenjem serijskog spoja kondenzatora konstantnom strujom od 9 A u području napona od 1,35 – 2,70 V na pojedinom kondenzatoru i to za slučaj kad nema upravljanja serijskog spoja i za slučaj s upravljanjem serijskim spojem kondenzatora. Ovim rješenjem automatski se prilikom...
Usporedba metode laserske difrakcije i analize slike u mjerenju raspodjele veličina čestica
Usporedba metode laserske difrakcije i analize slike u mjerenju raspodjele veličina čestica
Mateja Štanfel
Veličina i raspodjela veličina čestica značajni su u mnogim postupcima farmaceutske industrije, kao što su tabletiranje i granuliranje, budući da o veličini čestica i njihovom obliku ovisi brzina otpuštanja djelatne tvari, a time i bioraspoloživost u organizmu. Cilj ovog rada bio je usporediti metode laserske difrakcije i analize slike pri mjerenju raspodjele veličina čestica praškastog uzorka. Istraživanje je provedeno na 24 uzorka dobivenih usitnjavanjem farmaceutske djelatne...
Usporedba mili i mikroreaktora
Usporedba mili i mikroreaktora
Valentina Dragčević
Mikrostrukturirani reaktori su reaktori koji, za razliku od konvencionalnih reaktora, imaju dijelove reda veličine nekoliko mikrometara ili milimetara. U ovu skupinu ubrajaju se nanoreaktori, mikroreaktori te milireaktori. Nanoreaktori imaju dijelove veličine 1-100 nm, mikroreaktori 100 nm – 1 mm i milireaktori 1-10 mm [1]. Strukturne jedinice mikrostrukturiranih reaktora su mikrokanali, koji su unutarnjih dimenzija nekoliko mikrometara [2]. Uslijed velikog odnosa površine i volumena...
Usporedba različitih tipova reaktivacije kompozitnih fotokatalizatora za obradu voda
Usporedba različitih tipova reaktivacije kompozitnih fotokatalizatora za obradu voda
Antonija Tomić
Zbog potencijalnog negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje nekoliko je farmaceutika, među kojima i diklofenak (DCF), uključeno na tzv. „watch“ listu u sklopu Okvirne direktive o vodama 2013/39/EU. Iz tih razloga javlja se potreba za istraživanjem učinkovitih ali i ekološki prihvatljivih metoda obrade u svrhu uklanjanja farmaceutika i ostalih prioritetnih tvari iz voda pri čemu napredni oksidacijski procesi pokazuju veliki potencijal. Cilj ovoga rada bio je utvrditi...
Usporedba standardne i DSG tehnologije solarne termalne elektrane
Usporedba standardne i DSG tehnologije solarne termalne elektrane
Andreja Osonički
Radom je prikazana usporedba standardne tehnologije solarnih termalnih elektrana koje kao radni fluid koriste ulja, takvi sustavi su komercijalno primjenjivi, imaju jednofazne protoke i lako se skaliraju; te nove tehnologije solarnih termalnih elektrana tzv. Direct Steam Generator (DSG). Standardni sustavi solarnih termalnih elektrana, zbog nestabilnosti ulja, ne mogu raditi na većim temperaturama od 400 °C, a što onda ima implikacije na smanjenje njihove efikasnosti, dok korištenje ulja...
Usporedna rendgensko-difrakcijska analiza glina
Usporedna rendgensko-difrakcijska analiza glina
Martina Budimir
Tri uzorka glina: TWVA, VB i Stanari, istraživana su metodom rendgenske difrakcijske analize. U svrhu nedvojbene identifikacije minerala glina koje uzorci sadrže provedene su analize izvornih uzoraka, uzoraka termički obrađenih pri temperaturi od 350 i 550 °C te uzoraka obrađenih s etilen glikolom. Utvrđeno je da se uzorak TWVA sastoji od kvarca, kaolinita i muskovita; uzorak VB od kvarca, kristobalita, montmorilonita i glinenca te uzorak Stanari od kvarca, montmorilonita i kaolinita....
Utjecaj 2-propanola na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Utjecaj 2-propanola na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Klaudija Obajdin
Diklofenak (DCF), nesteroidni je protuupalni lijek, dostupan u nizu komercijalnih pripravaka u obliku tableta ili gela. Jedan je od prvih farmaceutika identificiranih u prirodnim vodama, što je sukladno njegovoj čestoj primjeni. S obzirom na to da ne postoji puno podataka o ponašanju DCF-a u okolišu, Europska komisija je revizijom Direktive o vodama (2013/39/EU) odnedavno DCF uključila na tzv. ''watch'' listu kako bi se pratilo i ustanovilo njegovo potencijalno štetno djelovanje na...
Utjecaj TiO2 na antibakterijska svojstva biorazgradljivih kompozita LDPE/rižine ljuskice
Utjecaj TiO2 na antibakterijska svojstva biorazgradljivih kompozita LDPE/rižine ljuskice
Antonija Kovačević
Dugi niz godina razni sintetski polimeri kao što su polistiren (PS), polietilen (PE), polipropilen (PP) i polietilen tereftalat (PET) koriste se kao ambalažni materijali za pakiranje prehrambenih i ostalih proizvoda. Manje od 5 % svih plastičnih materijala se reciklira, što predstavlja veliki ekološki problem. Sintetskim polimerima potrebno je dugo vrijeme kako bi se razgradili u osnovne spojeve nakon njihove upotrebe te iz tog razloga njihovo odlaganje ima negativan utjecaj na...
Utjecaj TiO2 na svojstva polimerne mješavine na osnovi PLA
Utjecaj TiO2 na svojstva polimerne mješavine na osnovi PLA
Ivana Hajdinjak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj titanijevog dioksida kao nanopunila na svojstva polimernih mješavina PLA/PE-LD 90/10 i PLA/PE-HD 90/10, kao i na svojstva čistih komponenata, tj. čistog polilaktida (PLA), polietilena niske gustoće (PE-LD) i polietilena visoke gustoće (PE-HD). Korištena su tri nanopunila komercijalnih naziva P25 (praškasti TiO2), P25/20 (granulirani TiO2) i PC500 (praškasti TiO2). Uzorci su pripremljeni ekstruzijom te su određena njihova mehanička i...
Utjecaj UV zračenja na LDPE/PCL mješavine
Utjecaj UV zračenja na LDPE/PCL mješavine
Paula Santini
Upotreba nerazgradivih polimera kao ambalažnog materijala ima loš utjecaj na okoliš. Štetno djeluju na biljni i životinjski svijet pa se uz kisele kiše, globalno zatopljenje, nestanak biljnih i životinjskih vrsta, plodnog tla i ozonskog omotača smatraju jednim od najvećih ekoloških problema današnjice. Folije polietilena niske gustoće (LDPE) primjenjuju se u pakiranju hrane zbog dobrih mehaničkih svojstava, dobre prerade te fleksibilnosti. Međutim nedostatak LDPE-a kao...
Utjecaj aditiva na ranu hidrataciju portland cementa raznih proizvođača
Utjecaj aditiva na ranu hidrataciju portland cementa raznih proizvođača
Monika Kraljević
U ovom je radu istraženo djelovanje komercijalnog plastifikatora i superplastifikatora na standardnu konzistenciju i razvoj čvrstoće paste portland cementa. Ustanovljeno je da plastifikator djeluje kao usporivač, te tlačna čvrstoća tek nakon 28 dana postaje usporediva sa čvrstoćom referentnih pasti, dok veći dodatak superplastifikatora dovodi do većih tlačnih čvrstoća. Rendgenskom difrakcijskom analizom ustanovljen je fazni sastav portland cementa i produkata hidratacije, a...

Paginacija