Pages

Starenje transformatorske izolacije
Starenje transformatorske izolacije
Tamara Fiolić
Transformatori se prema izvedbi dijele na uljne i suhe transformatore. U ovome radu opisani su uljni transformatori kod kojih su namoti međusobno i prema ostalim vodljivim dijelovima izolirani čvrstom izolacijom i uljem. Ulja koja se koriste kao izolacijske tekućine mogu biti esterska i mineralna ulja. Sintetsko estersko ulje je biorazgradljivo i ima veću toplinsku postojanost u usporedbi s mineralnim transformatorskim uljem, a mineralno ulje ima veću oksidacijsku stabilnost u usporedbi...
Statističke metode u zaštiti okoliša
Statističke metode u zaštiti okoliša
Ante Zdrilić
U današnjemu svijetu važnost točnih, pouzdanih i usporedivih mjernih rezultata od velikog je značaja. Statističke metode pomažu iz skupa podataka izdvojiti informaciju, izračunati bitne činjenice na temelju kojih se može opisati proces i donijeti odluka o njegovom usmjeravanju. U procesu utvrđivanja značajnih aspekata okoliša i mjera za poboljšanje, jedan od procesnih koraka je vrednovanje aspekata okoliša. Potrebno je odrediti kriterije i metode kojima će se osigurati...
Struktura i svojstva kompozita sa slojevitim nanopunilima
Struktura i svojstva kompozita sa slojevitim nanopunilima
Tena Jurič
Cilj ovog rada bio je upoznavanje sa strukturom, pripravom i svojstvima polimer/slojevito punilo nanokompozita te pregled rezultata istraživanja svojstava na koje dodatak slojevitih punila ima znatan učinak. Polimerni nanokompoziti sve više privlače pozornost jer pokazuju dramatično poboljšanje svojstava pri vrlo niskim sadržajima punila, u usporedbi s klasičnim mikrokompozitima. U ovom radu navedene su najznačajnije skupine slojevitih punila, te su objašnjeni načini njihove...
Struktura i svojstva sustava polimer/kvantne točke
Struktura i svojstva sustava polimer/kvantne točke
Domagoj Šubarić
Polimerni nanokompoziti kao što su sustavi polimer/kvantne točke u začetcima njihovog istraživanja, prvenstveno su sintetizirani kako bi se pokušala poboljšati svojstva pojedinih komponenti sustava. Ovaj rad daje pregled istraživanja koja se bave sintezom i testiranjem svojstava pojedinih sustava polimer/kvantne točke različitih izvedbi kao što su sustavi polimerni koloidi/kvantne točke, naizmjenični slojevi polimer/kvantne točke, te sustavi s kvantnim točkama u masi polimerima...
Struktura, svojstva i primjena silana i titanata
Struktura, svojstva i primjena silana i titanata
Petra Štefanec
Sredstva za vezivanje predstavljaju molekulske mostove na međupovršini između dvije faze, kao na primjer anorganskog punila i organske matrice u polimernim kompozitima ili podloge i premaza. Na taj način poboljšava se adhezija između mineralnih punila i polimera ili podloge i premaza i to sniženjem međupovršinske energije, a kod kompozita dodatno i smanjenjem aglomeracije čestica punila što poboljšava njihovu dostupnost molekulama polimera. U primjeni za različite namjene kao...
Sušenje aktivne farmaceutske supstance u sušioniku sa raspršivanjem
Sušenje aktivne farmaceutske supstance u sušioniku sa raspršivanjem
Ana Klobučić
Slaba topljivost i bioraspoloživost novosintetiziranih farmaceutskih molekula uvijek predstavlja izazov pri izradi djelotvornog lijeka. Amorfne čvrste disperzije dobivene sušenjem s raspršivanjem mogu učinkovito nadići te probleme. Sušenje s raspršivanjem je tehnika prevođenja pojne smjese iz kapljevitog u čvrsto stanje uvođenjem otopine u struju vrućeg plina. Procesni uvjeti sušenja imaju veliki utjecaj na granulometrijska i morfološka svojstva te strukturu produkta, a time i...
Sušenje biljaka infracrvenim zračenjem
Sušenje biljaka infracrvenim zračenjem
Mihael Antonije Košćak
Sušenje je jedna od najstarijih i najraširenijih metoda konzerviranja hrane koja posljednjih godina znatno dobiva na važnosti zbog porasta otpora društva prema kemijski konzerviranim prehrambenim proizvodima. Naime, sušenjem se dobiva higijenski i zdravstveno ispravan proizvod očuvane kakvoće i produljenog vijeka trajanja bez dodavanja raznovrsnih kemijskih konzervansa. Temeljni zadatak sušenja je ostvariti sadržaj vode u proizvodu pri kojemu se zaustavljaju procesi truljenja...
Sušenje farmaceutskog proizvoda u filter sušnici
Sušenje farmaceutskog proizvoda u filter sušnici
Robert Katić
Sušenje je ključan proces u proizvodnji farmaceutskog proizvoda. Do nedavno se sušenje provodilo odvojeno od filtracije no kako tehnologija napreduje tako je i taj proces optimiran i ubrzan. Danas se sušenje i filtracija provode u istom uređaju kojeg nazivamo filtarski sušionik. No kako tehnologija napreduje i dalje, tako i zahtjevi za bržom proizvodnjom i boljom kvalitetom proizvoda rastu. Iz tog razloga traže se rješenja koja bi još dodatno ubrzala proces sušenja odnosno...
Sušenje prirodnih materijala u sušioniku s raspršivanjem
Sušenje prirodnih materijala u sušioniku s raspršivanjem
Nikola Milosavljević
Zadnjih desetak godina ulažu se veliki napori i sredstva u istraživanje obnovljivih izvora energije. Nova generacija biogoriva kao sirovinu koristi biomasu algi od kojih se može proizvesti: biodizel, bioplin, bioulje, bioetanol itd. Osim kao sirovina za proizvodnju biogoriva, mikroalge se mogu koristiti i u drugim industrijama poput prehrambene i kozmetičke. Sušenje s raspršivanjem je proces prevođenja kapljevite pojne smjese u čvrsto stanje uvođenjem otopine u struju vrućeg plina....
Svojstva i primjena kompozita polietilena s metalnim oksidima
Svojstva i primjena kompozita polietilena s metalnim oksidima
Filip Petric
Kompozitni materijali s polimernom matricom zbog brojnih su dobrih svojstava sve češće primjenjivani materijali te zamjenjuju mnoge druge klasične materijale. Vrlo često se kao polimerna matrica upotrebljava polietilen s obzirom na njegovu relativno nisku cijenu i dobra svojstva. Modifikacija svojstava polietilena ostvaruje se dodatkom nanočestica metalnih oksida ili metala te se na taj način dobiva kompozitni materijal željenih svojstava. Modifikacija svojstava raznolika je te ovisi...
Svojstva i primjena pčelinjeg voska
Svojstva i primjena pčelinjeg voska
Božana Đuranović
Pčelinji vosak je proizvod pčela i najvažniji je prirodni vosak zbog svojih jedinstvenih svojstava i korisnih primjena u medicini, kozmetici, hrani, inženjerstvu i industriji. Pčelinji vosak je dostupan u dva oblika: žuti (Cera flava) i bijeli (Cera alba). Žuti pčelinji vosak dobiva se taljenjem saća vrućom vodom i filtriranjem nečistoća iz taline. Bijeli pčelinji vosak dobiva se izbjeljivanjem žutog pčelinjeg voska s kalijevim permanganatom, aktivnim ugljenom ili sunčevim...
Svojstva mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Svojstva mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Gloria Lopin
Povećanjem broja vozila raste i potrošnja motornoga benzina, što dovodi do porasta onećišćenja okoliša i veće potrebe za naftom. Da bi se zadovoljili sve stroži zakonski propisi i da bi se dobilo gorivo dobre kvalitete, nameću se procesi obrade motornih goriva kojima se povećava kvaliteta goriva i smanjuje štetni utjecaj na okoliš. Zbog smanjenja emisija štetnih plinova koji nastaju prilikom izgaranja goriva u benzinskim i dizelovim motorima, javlja se veća potreba za...

Pages