Pages

Nosivi bežični optički kemijski senzori
Nosivi bežični optički kemijski senzori
Marko Zubak
Nosivi bežični optički kemijski senzori omogućavaju analizu uzoraka koji se ne mogu analizirati klasičnim analitičkim metodama i instrumentima. U ovom radu, kroz niz primjera, objašnjen je princip djelovanja te je navedeno područje primjene takve vrste kemijskih senzora. Spektrofotometrijski je provedena karakterizacija 4-[4-(2-hidroksietansulfonil)-fenilazo]-2,6-dimetoksifenola, skraćeno GJM-534, imobiliziranog na poliesterskoj foliji kako bi se odredila njegova primjenjivost kao...
Nosivi optički (bio)kemijski senzori na tekstilu i papiru
Nosivi optički (bio)kemijski senzori na tekstilu i papiru
Juraj Kasač
Zahvaljujući današnjim brojnim tehnološkim dostignućima, fokus istraživanja (bio)kemijskih senzora usmjeren je prema realizaciji nosivih analitičkih uređaja. Nosivi (bio)kemijski senzori su alati koji omogućavaju kontinuiranu i neinvazivnu analizu sadržaja bioloških fluida (npr. znoj, suze, slina, međustanična kapljevina ili dah) kao i detekciju određenih supstanci u okolišu nositelja senzora. Optički (bio)kemijski senzori su vrsta (bio)kemijskih senzora pomoću kojih se...
Novel catalytic systems for sustainable chemical processes
Novel catalytic systems for sustainable chemical processes
Ana-Maria Županić
Utilisation of renewable biomass for sustainable production has been recognised as a possible substitute for non-renewable fossil fuels. A bio based economy will substantially reduce the dependence on petroleum feedstock, mitigate the global warming by reducing CO2 emissions, reduce waste disposal and finally increase the economic benefits. Current efforts have been performed to develop new routes in the synthesis of alkyl levulinates from levulinic acid, as a starting material. Over the...
Novel heterogeneous photoredox transformations using organic materials
Novel heterogeneous photoredox transformations using organic materials
Ines Cazin
Recently, photoredox catalysis has become a popular tool in organic synthesis with a plethora of interesting applications. In 2014, Sammis and co-workers reported decarboxylative fluorination using Ru(bpy)3Cl2 as a visible-light photoredox catalyst (PRC) in the presence of Selectfluor. More recently (2015), MacMillan and co-workers reported the decarboxylative fluorination with Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6. Despite the excellent properties of ruthenium and iridium polypyridyl complexes in PRC,...
Novi 1,2,3-triazolni derivati kumarina: sinteza Pd-kataliziranim i "klik" reakcijama, spektroskopska svojstva i antitumorska aktivnost
Novi 1,2,3-triazolni derivati kumarina: sinteza Pd-kataliziranim i "klik" reakcijama, spektroskopska svojstva i antitumorska aktivnost
Mia Krnić
U ovom je radu prikazana sinteza, spektroskopska karakterizacija i in silico analiza C-3 supstituiranih 1,2,3-triazolnih i alkinilnih derivata kumarina (3-22). Početni spoj za „klik“ reakcije, 3-azido-7-hidroksikumarin (2) pripravljen je Perkinovom reakcijom. U položaj C-3 kumarinskog prstena uvedeni su 1,2,3-triazolni supstituenti mikrovalovima potpomognutim „klik“ reakcijama s odgovarajućim terminalnim alkinima uz Cu katalizator pri čemu su sintetizirani spojevi (3-20)....
Novi amidino supstituirani konjugati benzimidazola kao potencijalni antitumorski agensi
Novi amidino supstituirani konjugati benzimidazola kao potencijalni antitumorski agensi
Emina Mehić
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amidino supstituiranih derivata benzimidazola 17˗28, 5-cijano-N-supstituiranih 38˗41 i N-supstituiranih 55˗58 2-aminobenzimidazola te Schiffovih baza benzimidazola 42˗47. Ciljani spojevi pripravljeni su klasičnim reakcijama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutom sintezom. Amidino supstituirani 1,2-fenilendiamini 10˗13 kao glavni prekursori za sintezu amidino supstituiranih derivata benzimidazola...
Novi biološki aktivni amino, amidino i amido supstituirani derivati fenantrena
Novi biološki aktivni amino, amidino i amido supstituirani derivati fenantrena
Valentina Rep
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove amido 26, 27, amidino 28, 29 i amino 30, 31, 32 i 33 supstituirane derivate fenantrena i amido 46, 47, amidino 48, 49 i amino 50 supstituirane derivate nafto[2,1-b]tiofena. Za pripravu ciljnih spojeva korištene su klasične metode organske sinteze, sinteze potpomognute mikrovalnim zračenjem i fotokemijske sinteze. Sinteza amido 26, 27 i amidino 28, 29 derivata fenantrena, te amido 47 i amidino 48 derivata nafto[2,1-b]tiofena nije bila uspješna....
Novi cementni kompoziti
Novi cementni kompoziti
Tamara Grgić
U ovom radu istraživan je utjecaj klorida alkalijskih metala, zemnoalkalijskih metala i klorida prijelaznih elemenata na vrijeme početka vezanja aluminatnog cementa (AC) s ciljem priprave novih cementnih kompozita. Korišten je komercijalni aluminatni cement (AC) Istra 40, proizvođača "Istra Cement International" iz Pule, Hrvatska. Vrijeme početka vezanja određivano je standardnim Vicatovim testom.
Novi derivati 5-azacitozina i 6-azauracila: sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati 5-azacitozina i 6-azauracila: sinteza i strukturna karakterizacija
Robert Ostrički
U ovom radu prikazana je sinteza i strukturna karakterizacija novih derivata 5-azacitozina i 6-azauracila u svrhu ispitivanja njihovog biološkog djelovanja protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka. N-3 propargilirani derivat 5-azacitozina (1) te N-1 propargilirani (5) i N,N-1,3 dipropargilirani derivati 6-azauracila (6) sintetizirani su reakcijom N-alkiliranja 5-azacitozina i 6-azauracila uz NaH kao bazu i propargil-bromid kao alkilirajući reagens. Reakcijom...
Novi derivati 7-deazapurina: organometalna sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati 7-deazapurina: organometalna sinteza i strukturna karakterizacija
Petra Orehovački
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove N-1 triazolilne i C-5 alkinilne derivate citozina i 7-deazapurina, u svrhu ispitivanja njihove antitumorske aktivnosti protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka (Raji, K564, HeLa, CaCo-2). Reakcijom jodiranja N-4-benzoilcitozina pripravljen je N-4-benzoil-5-jodcitozin (1) koji je podvrgnut reakciji N-alkiliranja s propargil-bromidom i NaH kao bazom te je dobiven N-1 alkinilni derivat citozina 2. „Click“ reakcijom kataliziranom...
Novi derivati citozina: sinteza "klik" reakcijom, strukturna karakterizacija, in silico analiza i antitumorska ispitivanja
Novi derivati citozina: sinteza "klik" reakcijom, strukturna karakterizacija, in silico analiza i antitumorska ispitivanja
Moris Mihovilović
Cilj ovog istraživanja bio je pripraviti derivate N-4-benzoilcitozinas 1,2,3-triazolnim supstituentima u položajima N-1 i N-3 radi njihovih citostatskih ispitivanja in vitro na staničnim linijama zloćudnih tumorskih linija porijeklom iz čovjeka: HeLa (adenokarcinom vrata maternice), CaCo-2 (adenokarcinom debelog crijeva), Raji (Burkittov limfom) i K562 (kronična mijeloidna leukemija u blastičnoj krizi). N-1 propargilirani i N,N-1,3-dipropargilirani derivati N-4-benzoilcitozina (2, 4 i...
Novi derivati kumarina: sinteza domino-reakcijama i strukturna karakterizacija
Novi derivati kumarina: sinteza domino-reakcijama i strukturna karakterizacija
Marin Raić
U ovom radu prikazana je sinteza i strukturna karakterizacija derivata kumarina (1-3) i 5-feniletinil-2-hidroksibenzaldehida (4). Domino reakcijom pripravljen je, iz 3-acetamido-2-okso-2H-kromen-7-il acetata (1) nastalog u prvom koraku Perkinovom reakcijom, 3-azido-7-hidroksi-2H-kromen-2-on (2). Mikrovalovima potpomognutom „click“ reakcijom 3-azido-7-hidroksi-2H-kromen-2-ona (2) s (4-bromfenil)acetilenom uz Cu kao katalizator sintetiziran je 1,2,3-triazolni derivat kumarina 3....

Pages