Pages

Međudjelovanja na međupovršini polimer-punilo
Međudjelovanja na međupovršini polimer-punilo
Mihaela Trček
Svojstva višefaznih sustava kao što su polimeri punjeni anorganskim česticama ovise o sastavu, morfologiji i svojstvima pojedinih konstituenata kao i o prirodi interakcija (adheziji) na međupovršini polimer/punilo. U ovom radu cilj je bio istražiti utjecaj neobrađenog Aerosil 200 i heksadecil silanom obrađenog, R816 nanopunila, amorfne pirogene silike na svojstva kompozita s polistirenom visoke udarne žilavosti (HIPS). HIPS+nano-SiO2 kompoziti pripravljeni su s 0,5; 1; 3 i 5%...
Međusobno djelovanje mikroplastike i farmaceutika u okolišu
Međusobno djelovanje mikroplastike i farmaceutika u okolišu
Hana Narančić
Plastika je materijal u širokoj upotrebi dugi niz godina. Najčešće se koristi kao ambalaža, ali nalazimo ju i u odjeći, dječjim igračkama, elektroničkim uređajima, automobilima i proizvodima za jednokratnu upotrebu. Velika praktična primjena dovodi do stvaranja golemih količina plastičnog otpada u okolišu. Veći komadi plastike se usitnjavaju u manje pod djelovanja sunčeve svjetlosti, morske vode i vjetrova. Mikroplastika predstavlja veliku opasnost za ekosustav i ljudsko...
Međusobno djelovanje mikroplastike i pesticida u okolišu
Međusobno djelovanje mikroplastike i pesticida u okolišu
Marta Krasić
Mikroplastika i pesticidi imaju štetan utjecaj na okoliš. Koncentracija mikroplastike u vodenom okolišu rast će u nadolazećim godinama, uglavnom kao posljedica povećane proizvodnje plastike, lošeg upravljanja plastičnim otpadom, priljevom mikrogranula iz industrije i proizvoda široke potrošnje putem otpadnih voda i razgradnje velikog plastičnog otpada. Zbog svoje hidrofobne površine, mikroplastika može adsorbirati i koncentrirati hidrofobna organska onečišćivala. Smanjenjem...
Migracija metala u vodeni medij iz reciklirane plastike
Migracija metala u vodeni medij iz reciklirane plastike
Matej Viljevac
Uporaba plastike na globalnoj razini raste, a recikliranje se smatra ključnim za očuvanje resursa i zatvaranja ciklusa materijala. Prilikom recikliranja može doći do narušavanja strukture polimera. Plastika može biti sastavljena od raznih polimera i sadržavati različite tvari koje se dodaju kako bi se poboljšala svojstva plastike (aditivi). Pojedine tvari mogu migrirati iz reciklirane plastike u vodeni medij poput metala koji su sastavni dio aditiva. Cilj rada je ispitati razlike u...
Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda
Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda
Kata Šipić
U radu su opisane mikrobiološke te enzimatske metode uklanjanja bentazona, pendimetalina i terbutilazina. Odabrani herbicidi nalaze se u tri različite kemijske skupine jer se razlikuju po mehanizmu djelovanja. Bentazon se ubraja u benzotiadiazinone, pendimetalin u dinitroaniline, a terbutilazin u triazine. Benzotiadiazinoni i triazini inhibitori su fotosinteze, dok su dinitroanilini inhibitori diobe biljnih stanica. Razgradnja terbutilazina u tlu ovisi i o temperaturi te se brže...
Mikrobna razgradnja ksenobiotika u aerobnim uvjetima
Mikrobna razgradnja ksenobiotika u aerobnim uvjetima
Katarina Muzica
Mnoga znanstvena otkrića omogućila su bolju kvalitetu života i dovela do povećane proizvodnje ksenobiotika koji se najčešće nepravilno odlažu te su jedan od glavnih uzročnika loše kakvoće okoliša. Značajna skupina takvih tvari antropogenog podrijetla su farmaceutici. Kako oni imaju složenu strukturu i mehanizam djelovanja na različite vrste organizama, važno je pronaći nove i učinkovite načine uklanjanja ksenobiotika te pratiti njihov utjecaj na okoliš. U tu svrhu se sve...
Mikroemulzije kao sustav za dostavu lijeka
Mikroemulzije kao sustav za dostavu lijeka
Monika Leskovar
Mikroemulzije su se u proteklih nekoliko godina pojavile kao novi dozirni oblik kojim se omogućuje povećanje apsorpcije djelatne tvari u organizam. To su termodinamički stabilni, optički izotropni sustavi sastavljeni od ulja, vode, surfaktanata i kosurfaktanata. Zbog postojanja hidrofilnih i lipofilnih domena pokazuju poboljšanu topljivost djelatne tvari. Prema strukturi dijele se na mikroemulzije ulja u vodi, mikroemulzije vode u ulju te bikontinuirane strukture. U eksperimentalnom su...
Mikroinkapsuliranje djelatne tvari
Mikroinkapsuliranje djelatne tvari
Maja Krakić
U farmaceutskoj industriji se velika pozornost počela obraćati na odgođeno otpuštanje lijeka. Većina aktivnih tvari se otpušta odmah iz lijeka te je njihovo djelovanje trenutno, zbog toga se nastoji pronaći formulacija koja će kontrolirano otpuštati aktivnu tvar i tako djelovati kroz duže vrijeme u tijelu. Bitno je i da je lijek stabilan i otpušta aktivnu tvar na točno određenom području. U ovom radu je ispitana djelotvornost mikroinkapsuliranja dronedaron hidroklorida s...
Mikrokalorimetrijsko istraživanje hidratacije gipsa
Mikrokalorimetrijsko istraživanje hidratacije gipsa
Biljana Šandor
Istražena je dehidratacija otpadnog gipsa s ciljem njegove oporabe tj. recikliranja. Uzorci otpadnog gipsa iz tvornice TONDACH d.o.o. iz Đakova, obrađeni su u hidrotermalnom reaktoru na temperaturama od 150, 160, 170, 180 i 190 °C tijekom 24 h (zatvoreni i otvoreni sustav). Pripravljeni uzorci pokazuju gubitak mase u skladu s reakcijom djelomične ili potpune dehidratacije CaSO4×2H2O. Morfologija nastalog produkta određena je elektronskom mikroskopijom, te uzorci pripravljeni pod...
Mikrokapsuliranje djelatne tvari polimerima
Mikrokapsuliranje djelatne tvari polimerima
Juraj Petanjek
Mikrokapsuliranje je metoda koja se često koristi u raznim granama industrije zbog široke mogućnosti upotrebe, a jedna od brojnih prednosti je što je moguće postići kontrolirano oslobađanje djelatne tvari. Cilj ovog istraživanja bio je proučiti i pripremiti mikrokapsule sušenjem raspršivanjem, mijenjajući procesne uvjete te udjele komponenti koje čine dozirni oblik; poli(vinil-alkohola) i dronedaron-hidroklorida. Pripremani su dozirni oblici poli(vinil-alkohola) i...
Mikrokapsuliranje dronedaron hidroklorida
Mikrokapsuliranje dronedaron hidroklorida
Marija Talajić
U posljednje vrijeme sve više raste interes za tehnikama mikrokapsuliranja, naročito u farmaceutskoj industriji. Jedan od glavnih razloga primjene mikrokapsuliranja je što mikrokapsule omogućuju kontrolirano otpuštanje lijeka. Kontrolirano otpuštanje može se postići tako da se djelatna tvar postepeno propušta kroz polimernu ovojnicu mikrokapsule. Na taj način omogućuje se isporuka optimalne količine lijeka u organizam, u određeno vrijeme. Cilj ovog istraživanja bio je proučiti...
Mikroorganizmi i klimatske promjene
Mikroorganizmi i klimatske promjene
Martina Trtinjak
Klimatske promijene i globalno zagrijavanje glavni su problem svijeta. Ovi problemi nastaju zbog sve veće koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi koji uzrokuju zagrijavanje. Koncentracija stakleničkih plinova povećava se tijekom vremena utjecajem različitih ljudskih i prirodnih čimbenika kao što su izgaranje ugljena, nafte i drugih fosilnih goriva, raspadanje biljnih tvari i sagorijevanje biomase. Također ima učinak na sastav i funkciju mikrobne zajednice, kao i na njihovu...

Pages